Parkanon kaupungin perusturvaosasto julistaa haettavaksi
 
Puheterapeutin toimen

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on laillistetun puheterapeutin pätevyys (filosofian maisterin tutkinto logopedian koulutusohjelmasta). Jos päteviä hakijoita ei ole, tehtävää hoitamaan voidaan ottaa määräaikaisesti (6kk) opintojensa loppuvaiheessa oleva logopedian pääaineopiskelija.

Tehtävään kuuluu lasten puheterapiapalveluiden lisäksi aikuisneurologiset asiakkaat.

Valittavalta edellytämme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, hyvää yhteistyökykyä sekä halua kehittyä työssään. Lisäksi arvostamme työkokemusta puheterapeutin työtehtävistä. Valinnassa arvostamme erityisesti yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta.

Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät Kvtes:n mukaan. Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain 505/2002 mukainen rekisteriote. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 5.6.2013 klo 15.00 mennessä osoitteella: johtava lääkäri / vs. perusturvajohtaja Matti Rajamäki, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano.

Lisätietoja tehtävästä antaa johtava lääkäri / vs. perusturvajohtaja Matti Rajamäki, puhelin 044-7865401.

 Perusturvaosasto