Haetaan projektivastaavaa Asumispalvelusäätiö ASPAn selvitysprojektiin 

Asumispalvelusäätiö ASPA on valtakunnallinen, yleishyödyllinen säätiö, jonka tehtävänä on kehittää vammaisille ihmisille ja mielenterveyskuntoutujille asumista sekä itsenäistä elämää tukevia monimuotoisia ratkaisuja.

 Haemme projektivastaavaa toteuttamaan syyskuussa käynnistyvän vammaisten ihmisten ja mielenterveyskuntoutujien asumispalveluiden tarvetta kartoittavan selvitysprojektin Parkanossa, Ikaalisissa ja Kihniössä. Projektin kesto on n. 7 kk ja projektivastaavan työpiste sijaitsee Parkanossa. 

Selvitysprojektin tavoite on saada tietoa asiakkaiden omista näkemyksistä asumisestaan ja siihen liittyvistä palvelutarpeista. Selvitys toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Tuloksista kootaan toimenpidesuositukset, joita kunnat voivat hyödyntää yksilöllisten ja oikein kohdennettujen palvelujen kehittämisessä ja laadittaessa vammais- ja hyvinvointipoliittisia ohjelmia. Selvityksestä laaditaan selvitysraportti joka julkaistaan ASPA-selvityksiä sarjassa. 

Lisätietoja ASPAn selvitysprojekteista: www.aspa.fi/selvitykset 

Hakijalta toivomme vähintään opistoasteen koulutusta soveltuvalta alalta (esim. sosiaali- ja terveysala tai yhteiskuntatieteelliset opinnot), kokemusta projekti- tai järjestötyöstä, vammais- ja/tai mielenterveystyön tuntemusta, analyyttisyyttä ja päättelykykyä, hyvää kirjallista ilmaisua ja raportointitaitoa, itsenäistä työotetta sekä hyviä yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja. 

Tarjoamme itsenäisen, monipuolisen ja haastavan työn, tuen ja opastuksen selvitysprojektin tekoon sekä mahdollisuuden olla mukana erityisryhmien asumisen kehittämistoiminnassa.

Noudatamme Sosiaalialan järjestöjä koskevaa työehtosopimusta. 

Lisätietoja tehtävästä saat informaatiosuunnittelija Saara Kanulalta p. 040 709 9697 tai saara.kanula(at)aspa.fi

Lähetä hakemuksesi ansioluetteloineen 21.5.2010 mennessä osoitteeseen Asumispalvelusäätiö ASPA, Saara Kanula, Viljatie 4 A, 00700 Helsinki tai sähköpostitse saara.kanula(at)aspa.fi. Laitathan kuoreen tai sähköpostin aihekenttään merkinnän ”Projektivastaava”. Haastattelut toteutetaan Parkanossa 4.6.2010.