Tampere 23.10.2014

Pirkanmaalla, Satakunnassa ja Keski-Suomessa ei hyväksytä rataosuuksien sulkemisia Pori-Parkano-Haapamäki -raideliikennekäytävällä

Liikennevirasto julkisti alkusyksystä selvityksensä vähäliikenteisten ratojen tilanteesta ja tulevaisuudesta. Suljettavien rataosuuksien joukossa ovat selvityksen mukaan myös Pori-Parkano-Haapamäki -raideliikennekäytävälle sijoittuvat Niinisalo-Parkano, Parkano-Kihniö ja Porissa Aittaluoto-Ruosniemi. Monet selvityksessä suljettaviksi ehdotetut osuudet ovat osa rataverkon kokonaisuutta. Monet raideosuudet palvelevat liikenneyhteyksiä liikennemuodosta toiseen.

Pirkanmaan, Satakunnan ja Keski-Suomen maakuntien yhteinen Pori-Parkano-Haapamäki -raideliikennekäytävän (PPH) rataryhmä ei pidä hyväksyttävänä liikenneviraston ehdotuksia vähäliikenteisten rataosuuksien sulkemisista PPH-raideliikennekäytävällä. Liikenneviraston ehdotukset ovat rataryhmän mielestä hätiköityjä ja lyhytnäköisiä. Tässä vaiheessa on tarpeen tehdä tarkempia selvityksiä raideyhteyden käytön mahdollisuuksista.

Elinkeinoelämälle tehdyn Bothnia Green Logistic Corridor -hankkeen kyselyn perusteella tälle tavaraliikenteen reitille on kysyntää. Yritykset lisäisivät rautatiekuljetuksia, jos sen kustannustehokkuus paranisi sekä yhteydet satamiin ja Venäjälle paranisivat. Rataosuus on osa Suomen poikittaista ratayhteyttä Pori-Jyväskylä-Imatra.

Kaavoituksellisesti on tässä vaiheessa tärkeää säilyttää raideliikenteen kehittämisen varaus tavaraliikenteen reittivaihtoehtona.

Maakunnat esittivät kesäkuussa silloiselle liikenneministerille vetoomuksen selvityksen teettämisestä koko maata koskien: ”Miten metsäteollisuuden tulevat suurinvestoinnit vaikuttavat arviointeihin ja suunnitelmiin, joiden mukaan tällä hetkellä valmistellaan Suomen logistiikka- ja kuljetusjärjestelmiä? Sekä miten Suomen elinkeinoelämän kilpailukyvyn edellytyksiä voidaan parantaa alentamalla kuljetuskustannuksia kehittämällä raideliikennettä muun muassa kilpailua avaamalla?”

PPH-raideliikennekäytävän rataryhmä on asian edistämiseksi yhteyksissä liikenne- ja viestintäministeriöön, liikennevirastoon, elinkeinoelämän edustajiin ja alueen kansanedustajiin.

Lisätietoja antavat PPH-rataryhmän sihteeri Juha Tuominen, 044 786 5221, juha.tuominen@parkano.fi, ja edunvalvontapäällikkö Jouni Koskela, 050 527 2129, jouni.koskela@pirkanmaa.fi.

KARI KÄHKÖNEN                               LAURI OINONEN
Kari Kähkönen                                     Lauri Oinone
Rataryhmän puheenjohtaja                  Rataryhmän varapuheenjohtaja