K U U L U T U S

 Ranta-asemakaavaehdotus nähtävillä:

 Pitkäjärven osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ranta-asemakaavaehdotus Pitkäjärven länsirannalla Kuivasjärven kylässä koskien tiloja Katajanokka RN:o 4:32, Laihela RN:o 4:39 ja  Marttila RN:o 4:40.

Alue sijaitsee Parkanon keskustasta pohjoiseen n. 12 km. Järven pinta-ala on n. 18,5 ha ja rantaviivaa n. 3,5 km.

 Kaavan tarkoitus on tutkia mahdollista lisärakennusoikeutta tiloille 4:32, 4:39 ja 4:40.

 Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus jättää muistutus asemakaavan muutosehdotuksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

 Lisätietoja: Kaavan laatija Kiinteistö ja Mittaus Oy DI Heikki Koskela,

puh. 06-2314593, 040-5904265, sähköp.  kmoy@kiimit.inet.fi 

 Parkanon kaupunki; www.parkano.fi/ajankohtaista

 Jarmo Kyösti, puhelin  044-7865601

 Ranta-asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ehdotus ja -selostus pidetään MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti nähtävillä 7. – 20.1.2010 välisen ajan Parkanon kaupungin teknisen osaston ilmoitustaululla.

 Mahdolliset mielipiteet ehdotuksen johdosta pyydetään toimittamaan 20.1.2010 mennessä kirjallisesti   osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

 Parkanon kaupunki

 Ympäristölautakunta

 PL 14

39701 PARKANO