Parkanon kaupungin perusturvaosasto julistaa haettavaksi seuraavat sijaisuudet 

  1. Palvelukeskuksen esimiehen perhevapaan sijaisuus  

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistettu sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, jolla lisäksi sairaanhoitajan pätevyys tai soveltuva sosiaalialan ammattikorkeakoulututkinto sekä riittävä hallinnollinen lähiesimieskoulutus tai -kokemus.

Lisäksi edellytämme työkokemusta vanhustyöstä ja / tai sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävistä. 

Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää joustavuutta muuttuvissa olosuhteissa, hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja, yhteistyötaitoja sekä aktiivista otetta vanhustyön kehittämiseen. 

  

  1. Viisi sairaanhoitajan perhevapaan sijaisuutta 

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistettu sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja, jolla lisäksi sairaanhoitajan pätevyys.   

Sijaisuudet ovat Rauhalan palvelukeskuksessa sekä terveyskeskuksen vuodeosastolla.

Kaikissa tehtävissä edellytetään riittävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy Kvtes:n mukaan. 

Hakemukset ansioluetteloineen ja todistusjäljennöksineen tulee toimittaa 19.4.2013 klo 15.00 mennessä osoitteella: avo- ja laitoshoidon johtaja Mirja Ahoniemi, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävistä antavat: avo- ja laitoshoidon johtaja Mirja Ahoniemi puh. 044-7865421, vuodeosaston sairaanhoitajan tehtävistä vuodeosaston esimies Salla Kallioniemi 044-7865417 ja Rauhalan palvelukeskuksen tehtävistä palvelukeskuksen esimies Hanna Eloranta 044- 7865331. 

Perusturvaosasto        5.4.2013