Parkanon kaupungin perusturvaosasto julistaa haettavaksi

SOSIAALITYÖNTEKIJÄN VIRAN

Etsimme ammattitaitoiseen työryhmäämme laaja-alaisesta sosiaalityöstä kiinnostunutta sosiaalityöntekijää. Tehtävän toimenkuva koostuu aikuissosiaalityön ja toimeentulotukityön tehtävistä. Toimenkuvaan on mahdollista vaikuttaa myös omien vahvuuksien mukaan.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2005 3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. 

Jos kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole, tehtävään voidaan valita myös henkilö, jolla on muu sosiaalialalle soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6§ mukainen pätevyys (soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto). 

Arvostamme kokemusta aikuissosiaalityön ja toimeentulotuen tehtävistä sekä aktiivista ja itsenäistä työotetta.

PUHETERAPEUTIN TOIMEN

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on laillistetun puheterapeutin pätevyys (filosofian maisterin tutkinto logopedian koulutusohjelmasta). Jos päteviä hakijoita ei ole, tehtävää hoitamaan voidaan ottaa määräaikaisesti (6kk) opintojensa loppuvaiheessa oleva logopedian pääaineopiskelija.

Tehtävään kuuluu lasten puheterapiapalveluiden lisäksi aikuisneurologiset asiakkaat.

Valittavalta edellytämme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, hyvää yhteistyökykyä sekä halua kehittyä työssään. Lisäksi arvostamme työkokemusta puheterapeutin työtehtävistä. Valinnassa arvostamme erityisesti yhteistyökykyä sekä ammatillista työotetta.
—–                   

Valittavilta odotamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, hyvää yhteistyökykyä sekä kehitysmyönteisyyttä.  Lisäksi edellytämme valittavilta hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. 

Palkkaus määräytyy Kvtes:n mukaan. Valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikostaustan selvittämisestä annetun lain 505/2002 mukainen rekisteriote. Tehtävissä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. 

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa viimeistään 30.4.2014 klo 15.00 mennessä osoitteella: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävistä antaa perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma p. 0447865311, vuokko.kuusiluoma@parkano.fi

Perusturvaosasto