Parkanon kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi seuraavan viran ja toimet

1.   
Avohoidon esimiehen virka
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/1994) mukainen koulutus) sairaanhoitaja (amk) tai terveydenhoitaja (amk) riittävä lähiesimieskoulutus /  sosiaali- ja terveydenhuollon johtamisopinnot.
Lisäksi edellytämme työkokemusta avoterveydenhuollon tehtävistä.

 Viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää joustavuutta muuttuvissa olosuhteissa, hyviä henkilöstöjohtamisen taitoja, yhteistyötaitoja sekä aktiivista otetta hoitotyön kehittämiseen.

 2.    Geronomin toimi vanhustyöhön
Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (geronomi amk tai soveltuva sosionomi amk).
Valittavalta odotamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, hyvää yhteistyökykyä sekä aktiivista otetta vanhustyön kehittämiseen. 

3.    Terveydenhoitajan toimi
Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistettu terveydenhoitaja, jolla on lisäksi työterveyshuoltolain (1383/2001) edellyttämä työterveyshuollon toteuttamiseen tarvittava koulutus tai suunnitelmaa sen toteuttamisesta. Työsuhteen alkaessa työpaikka on työterveyshuollossa.

4.    Lähihoitajan toimi
Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto.
Työsuhteen alkaessa työpaikka on kotihoidossa.   

Kaikissa tehtävissä edellytetään riittävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Palkkaus määräytyy Kvtes:n mukaan. Valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävissä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. 

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa viimeistään 29.1.2013 klo 15.00 mennessä avohoidon esimiehen viran (1.) osalta Parkanon kaupungin perusturvalautakunnalle ja muiden tehtävien (2.-4.) osalta perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluomalle; osoitteella Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävistä antavat avo- ja laitoshoidon johtaja Mirja Ahoniemi puh. 044-7865421 sekä tehtävästä 4 kotihoidon esimies Tanja Mustajärvi puh. 044-7865498.

Parkanossa 10.1.2013                                                      Perusturvalautakunta