Parkanon kaupungin perusturvaosasto julistaa haettavaksi seuraavan avoimen toimen ja viransijaisuuden: 

  1. Ohjaajan toimi

Ohjaajan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja monipuolista kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa. Keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia ovat toimintakeskuksen asiakkaiden ohjaustehtävät, toiminnan suunnittelu ja kehittäminen, perushoidolliset tehtävät sekä tukitehtävät.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6§ mukainen pätevyys (soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto).

Arvostamme aktiivista ja itsenäistä työotetta, hyviä yhteistyötaitoja sekä halua kehittää päivä- ja toimintakeskuksen palveluja.

Työsuhteen alkaessa työpaikka on Toimintakeskus Pajulinnussa.

       2. Sosiaalityöntekijän viransijaisuus

Etsimme työryhmäämme laaja-alaisesta sosiaalityöstä kiinnostunutta sosiaalityöntekijää. Tehtävän toimenkuva koostuu lastenvalvojan tehtävistä sekä lastensuojelun ja toimeentulotukityön tehtävistä. Toimenkuvaan on mahdollista vaikuttaa myös omien vahvuuksien mukaan. Kyseessä on viransijaisuus, joka kestää ainakin elokuuhun 2011 saakka. 

Kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2005 3 §:n mukainen sosiaalityöntekijän pätevyys. 

Jos kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita ei ole, tehtävään voidaan valita myös henkilö, jolla on muu sosiaalialalle soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005) 6§ mukainen pätevyys (soveltuva sosiaalialalle suuntaava sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto). 

Arvostamme kokemusta lastenvalvojan työstä sekä aktiivista ja itsenäistä työotetta.

Valittavilta odotamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, hyvää yhteistyökykyä sekä kehitysmyönteisyyttä.  

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.  Valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä sosiaalityöntekijän viransijaisuuteen valitun tulee esittää rikosrekisteriote. Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. 

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa viimeistään 31.3.2011 klo 15.00 mennessä osoitteella: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävistä antaa sosiaalityön päällikkö Saija Kujansuu p. 0447865311, saija.kujansuu@parkano.fi

Perusturvaosasto