Parkanon kaupungin perusturvaosasto julistaa haettavaksi seuraavat toimet (työsuhteet) ja sijaisuudet:

1.    Sairaanhoitajan toimi ja kaksi (2) sairaanhoitaja perhevapaan sijaisuutta
Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti.
Työsuhteen alkaessa työpaikat ovat terveyskeskuksen vuodeosastolla.

 2.    Lähihoitajan toimi
Työsuhteen alkaessa työpaikka on terveyskeskuksen vuodeosastolla.

3.    Kaksi (2) lähihoitajan toimea sekä lähihoitajan perhevapaan sijasuus
Työsuhteen alkaessa työpaikat ovat terveyskeskuksen vuodeosastolla sekä Rauhalan palvelukeskuksessa. 

Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan toimiin ja sijaisuuteen on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto..

 4.   Laitoshuoltajan toimi
Kelpoisuusvaatimuksena on laitoshuoltajan tai muu vastaava tehtävään soveltuva koulutus. Työsuhteen alkaessa työpaikka on Rauhalan palvelukeskuksessa.   

Kaikilta valittavilta odotamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, hyvää yhteistyökykyä sekä kehitysmyönteisyyttä.  

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.  Valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimissa ja sijaisuuksissa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. 

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 14.1.2011 klo 15.00 mennessä osoitteella: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävistä antavat laitoshoidon johtaja Mirja Ahoniemi (ajalla 10.–14.1.2011) puh. 044–7865 421 ja vuodeosaston vastaava sairaanhoitaja Salla Kallioniemi puh. 044-7865417 sekä Rauhalan palvelukeskuksen vastaava sairaanhoitaja Hanna Eloranta puh. 044-7865331.

Parkanossa 20.12.2010
Perusturvaosasto