Parkanon kaupungin perusturvaosasto julistaa haettavaksi seuraavat terveydenhuollon toimet sekä sijaisuudet

Parkanon kaupungin terveyskeskus on kehittyvä, laadukkaita palveluita tuottava terveydenhuollon toimintayksikkö. Panostamme henkilöstön koulutukseen sekä työhyvinvointiin monipuolisesti ja tarjoamme joustavasti mahdollisuuksia toimia yksikkömme sisällä eri toimipisteissä.      

1.    Sairaanhoitajan toimi

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistettu tutkinto sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja johon sisältyy sairaanhoitajan pätevyys. Tehtävän alkaessa työn suorituspaikka on terveyskeskuksen vuodeosasto. 

 2.    Kolme (3) sairaanhoitajan perhevapaan sijaisuutta

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistettu tutkinto sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja johon sisältyy sairaanhoitajan pätevyys.Tehtävien alkaessa työn suorituspaikka on terveyskeskuksen vuodeosasto.

  3.    Osastonsihteerin toimi

Tehtävän kelpoisuusvaatimuksena on soveltuva toisen asteen tutkinto (merkonomi) tai muu vastaava aikaisempi tutkinto, sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoon suuntaava osastosihteerin ammattitutkinto tai muu vastaava tutkinto. Lisäksi valittavalta edellytetään työkokemusta vastaavanlaisista työtehtävistä, tarkkuutta, huolellisuutta sekä hyviä ja monipuolisia atk-taitoja. Eduksi katsotaan Mediatri- potilastietojärjestelmän tuntemus.Tehtävän alkaessa työn suorituspaikka on terveyskeskuksen vuodeosasto.

Kaikissa tehtävissä edellytetään riittävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi edellytämme joustavuutta muuttuvissa olosuhteissa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyötaitoja sekä aktiivista otetta työn kehittämiseen.

Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimissa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 23.5.2014 klo 15.00 mennessä osoitteella: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma   

Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävistä antaa vuodeosaston esimies Salla Kallioniemi 044-7865417 sekä avo- ja laitoshoidon johtaja Mirja Ahoniemi 044-7865421.

Parkanossa 7.5.2014

Perusturvaosasto