Parkanon kaupungin perusturvaosasto julistaa haettavaksi seuraavan terveydenhuollon toimen sekä sijaisuuden

Parkanon kaupungin terveyskeskus on kehittyvä, laadukkaita palveluita tuottava terveydenhuollon toimintayksikkö. Panostamme henkilöstön koulutukseen sekä työhyvinvointiin monipuolisesti ja tarjoamme joustavasti mahdollisuuksia toimia yksikkömme sisälle eri toimipisteissä.

1. Terveydenhoitajan toimi

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistettu tutkinto terveydenhoitaja.

Tehtävän alkaessa työn suorituspaikka on terveyskeskuksen aikuisneuvolassa.

2. Sairaanhoitajan perhevapaan sijaisuus

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistettu tutkinto sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja jonka opintoihin sisältyy sairaanhoitajan pätevyys.

Tehtävän alkaessa työn suorituspaikka on terveyskeskuksen vuodeosasto.

—-

Kaikissa tehtävissä edellytetään riittävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi edellytämme joustavuutta muuttuvissa olosuhteissa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyötaitoja sekä aktiivista otetta työn kehittämiseen.

Vakinaiseen toimeen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 24.9.2014 klo 15.00 mennessä osoitteella: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma

Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävistä antaa vuodeosaston esimies Salla Kallioniemi 044-7865417
ja avo- ja laitoshoidon johtaja Mirja Ahoniemi 044-7865421.

Parkanossa 9.9.2014

Perusturvaosasto