Parkanon kaupungin perusturvaosasto julistaa haettavaksi seuraavat toimet sekä sijaisuudet

 1.    Puheterapeutin toimen

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on laillistetun puheterapeutin pätevyys (filosofian maisterin tutkinto logopedian koulutusohjelmasta). Jos päteviä hakijoita ei ole, tehtävää hoitamaan voidaan ottaa määräaikaisesti (6kk) opintojensa loppuvaiheessa oleva logopedian pääaineopiskelija.

Tehtävään kuuluu lasten puheterapiapalveluiden lisäksi aikuisneurologiset asiakkaat.

Toimeen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä rikostaustan selvittämisestä annetun lain 505/2002 mukainen rekisteriote.   

 

2.    Kaksi sairaanhoitajan tointa 

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistettu tutkinto sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja johon sisältyy sairaanhoitajan pätevyys.   

Tehtävien suorituspaikka on terveyskeskuksen vuodeosasto.   

 

3.    Viisi sairaanhoitajan perhevapaan sijaisuutta

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistettu tutkinto sairaanhoitaja tai terveydenhoitaja johon sisältyy sairaanhoitajan pätevyys. 

Tehtävien suorituspaikka on terveyskeskuksen vuodeosasto sekä Rauhalan palvelukeskus. 

 

4.     Terveydenhoitajan toimi

Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) mukainen laillistettu terveydenhoitaja. 

Työsuhteen alkaessa työpaikka on kouluterveydenhuollossa.

Toimeen valitun on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä rikostaustan selvittämisestä annetun lain 505/2002 mukainen rekisteriote.  

 

 5.    Lähihoitajan toimi

Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto.

Työsuhteen alkaessa työpaikka on Rauhalan palvelukeskuksen päivätoiminnassa.

  

6.     Kaksi kokin toimea

 Kelpoisuusvaatimuksena keittäjän/suurtalouskokin tai muu vastaava koulutus sekä voimassa oleva hygieniapassi.

 Tehtävien suorituspaikka on perusturvan ravintohuollossa.

  

Kaikissa tehtävissä edellytetään riittävä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. Lisäksi edellytämme joustavuutta muuttuvissa olosuhteissa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyötaitoja sekä aktiivista otetta työn kehittämiseen.  

Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimissa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. 

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 5.9.2013 klo 15.00 mennessä osoitteella: avo- ja laitoshoidon johtaja Mirja Ahoniemi,  Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävistä antaa avo- ja laitoshoidon johtaja Mirja Ahoniemi 044-7865421 sekä puheterapeutin toimesta johtava lääkäri Matti Rajamäki  044-7865401, vuodeosaston toimista vuodeosaston esimies Salla Kallioniemi 044-7865417, ravintohuollon toimista ravintohuollon esimies Tarja Raiskio 044- 7865722 sekä terveydenhoitajan toimesta avohoidon esimies Marja-Liisa Vainionpää 044-7865451.

Parkanossa 21.8.2013

 Perusturvaosasto