Parkanon kaupungin perusturvaosasto julistaa haettavaksi seuraavat toimet (työsuhteet) ja sijaisuuden:

1.   Kaksi sairaanhoitajan toimea
Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti.
Työsuhteen alkaessa työpaikka on terveyskeskuksen vuodeosastolla
 

2.   Seitsemän lähihoitajan toimea 
Kelpoisuusvaatimuksena on tehtävään soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto. Työsuhteen alkaessa työpaikoista kolme on vanhustyössä Rauhalan palvelukeskuksessa sekä neljä kotihoidossa.  

3.   Sairaanhoitajan perhevapaan sijaisuus Rauhalan palvelukeskuksessa
Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti.
Työsuhteen alkaessa työpaikka on Rauhalan palvelukeskuksessa.  

Kaikilta valittavilta odotamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, hyvää yhteistyökykyä sekä kehitysmyönteisyyttä. 

Palkkaus määräytyy Kvtes:n mukaan.  Valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimissa ja sijaisuuksissa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 2.1.2013 klo 15.00 mennessä osoitteella: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antaa terveyskeskuksen vuodeosaston toimista vastaava sairaanhoitaja Salla Kallioniemi puh. 044–7865 417 ja Rauhalan palvelukeskuksen toimista vastaava sairaanhoitaja Hanna Eloranta puh. 044- 7865 331 ja kotihoidon toimesta kotihoidon esimies Tanja Mustajärvi puh. 044- 7865498 sekä toimista 1-3 laitoshoidon johtaja Mirja Ahoniemi puh. 044-7865421.  

Parkanossa 18.12.2012

Perusturvaosasto