Parkanon kaupungin perusturvaosasto julistaa haettavaksi seuraavat toimet (työsuhteet) ja sijaisuudet: 

 1.  Kaksi (2) sairaanhoitajan toimea ja kolme (3) sairaanhoitajan  sijaisuutta
  Kelpoisuusvaatimuksena on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti.
  Työsuhteen alkaessa vakinaiset toimet ovat terveyskeskuksen vuodeosastolla ja Rauhalakodissa, sairaanhoitajan sijaisuudet ovat terveyskeskuksen poliklinikalla ja vuodeosastolla.
   
 2. Lähihoitajan toimi
  Työsuhteen alkaessa työpaikka on Rauhalakodissa
 3. Kaksi (2) lähihoitajan toimea
  Työsuhteen alkaessa työpaikat ovat kotihoidossa

  Kelpoisuusvaatimuksena lähihoitajan toimiin on sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto. 
   
 4. Puheterapeutin toimi
  Tehtävään kuuluu lasten puheterapiapalveluiden lisäksi aikuisneurologiset asiakkaat.
  Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on laillistetun puheterapeutin pätevyys (filosofian maisterin tutkinto logopedian koulutusohjelmasta).  

Kaikilta valittavilta odotamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, hyvää yhteistyökykyä sekä kehitysmyönteisyyttä.  

Palkkaus määräytyy Kvtes:n mukaan.  Valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lisäksi puheterapeutin toimeen valitun on esitettävä rikostaustan selvittämisestä annetun lain 505/2002 mukainen rekisteriote. Toimissa ja sijaisuuksissa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa. 

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 14.5.2012 klo 15.00 mennessä osoitteella: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja antavat: toimista 1. ja 2. laitoshoidon johtaja Mirja Ahoniemi puh. 044-7865421 tai vastaava sairaanhoitaja Hanna Eloranta puh. 044-7865331,
toimesta 3. kotihoidon esimies Tanja Mustajärvi puh. 044-7865498,
toimesta nro 4 perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, puh. 044-7865301.

Parkanossa 26.04.2012
Perusturvaosasto