Perhetyöntekijä tukee vanhempia lasten kasvatukseen liittyvissä asioissa ja antaa tietoa muista lapsiperheiden palveluista. Perhetyöntekijä tekee tarvittaessa yhteistyötä perheen muiden toimijoiden kanssa.

Perhetyö on avohuollon tukitoimenpide, jonka avulla tuetaan perheen omatoimista selviytymistä. Perhetyöntekijä ei tee perheessä kodinhoidollisia toimenpiteitä vaan tuki on yhdessä perheen kanssa tekemistä, rinnalla kulkemista ja keskustelutukea.

Perhetyön asiakkaaksi pääsee sekä lastensuojelun että neuvolan kautta. Etusijalla ovat perheet, joissa perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimenpide. Perhetyön alkamisesta perheessä tehdään päätös, jonka yhteydessä perhetyölle asetetaan tavoitteet, joiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

Perhetyöntekijä käy perheessä keskimäärin kerran viikossa. Perhetyö on asiakaslähtöistä, luottamuksellista ja maksutonta.
Lisätietoja lastensuojelun perhetyöstä perhetyöntekijältä p. 0447865320.