Perhepäivähoito on lasten hoitoa yksityiskodissa tai muissa kodinomaisissa olosuhteissa tapahtuvaa päivähoitoa.  Perhepäivähoidon toiminta koostuu perushoidosta, leikistä , ulkoilusta ja ohjatusta toiminnasta.
                                     

Parkanossa perhepäivähoitoa tarjotaan hoitajan omassa kodissa.

Perhepäivähoitajan omassa kodissa tapahtuva päivähoito

Perhepäivähoitajalla voi olla samanaikaisesti hoidossa enintään neljä alle kouluikäistä lasta hoitajan omat lapset mukaan lukien ja lisäksi yksi osapäiväinen esikoululainen.
Leikki, kiireettömyys, kasvatuskumppanuus ja kotiruoka ovat keskeisiä asioita tässä hoitomuodossa


Perhepäivähoidon arkea rikastuttaa tiimitoiminta, jonka puitteissa järjestetään yhteisiä tapahtumia ja retkiä.

Perhepäivähoitajan sairastuessa tai ollessa lomalla lapsella on varahoitopaikka. Mikäli lapsi ei tarvitse hoitajan ollessa sairaana tai lomalla varahoitoa, voivat vanhemmat hakea ajalta kirjallisesti maksuhyvityksen.
Linkki maksuhyvityslomakkeeseen

Ryhmäperhepäivähoito

Ryhmäperhepäivähoito on perhepäivähoidon muoto, kaksi perhepäivähoitajaa hoitaa samanaikaisesti enintään kahdeksaa alle kouluikäistä lasta sekä näiden lisäksi osapäiväisesti kahta esikoululaista. Mikäli hoitajia on kolme, hoidossa voi olla samanaikaisesti enintään 12 lasta.
Leikki, monipuolinen toiminta, kodinomaisuus ja kasvatuskumppanuus ovat oleellinen osa ryhmäperhepäivähoitoa.