K U U L U T U S

 Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaava ja asemakaavan muutos (7) Pentti  kaupunginosassa.

Alue sijaitsee Pentinrannan alueella Parkanon ydinkeskustan luoteispuolella, Kirkkojärven ja Pentintien välissä.

Asemakaavan muutos koskee osaa korttelista 7004 sekä virkistysalueita ja rautatiealuetta. Asemakaavan muutoksella muodostuu osat kortteleista 7024 ja 7026 sekä virkistysalueet, katualue, venevalkama ja rautatiealue.

Asemakaavalla muodostuvat osat kortteleista 7024 ja 7026 sekä korttelit 7025 ja 7027 – 7031 niihin liittyvine virkistys-, katu- ja rautatiealueineen.

Asemakaava ja asemakaavan muutosluonnos sekä –selostus ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma  ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n  mukaisesti 13.12.2010 – 21.01.2011 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

Huom! Kaupungintalo on suljettuna 23.12. – 31.12.2010 sekä 7.1.2011.

 Lisätietoja:

* Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

* Jarmo Kyösti, p 044 786 5601, sähköp. etunimi.sukunimi@parkano.fi

* Suunnittelutalo S. Anttila Oy/ Esko Räntilä, p. 040 743 6381,

sähköposti: esko.rantila@suunnittelutalosanttila.fi

 Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta asemakaavasta ja –muutosluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mahdolliset mielipiteet  pyydetään toimittamaan 21.1.2011

 mennessä osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, PL 14, 39701 Parkano.

 Kaavoituslautakunta

Asemakaavaluonnos-251110-V2.pdf

Asemakaavaselostus Pentinranta 25112010.pdf

OAS_Pentinranta 30102010.pdf

Luontoselvitykset_Kirkkojrvi.pdf

Kuvasivut-281010.pdf

Helimäki_4557-1a_Pentinpelto_Parkano_trin-_ja_runkomeluselvitys.pdf