Parkano on mukana muutosturvan pilottihankkeessa, jossa käynnistetään aivan uudenlaista työnhakutoimintaa. Kampanjan infotilaisuus järjestetään Parkanon Opintotalon auditoriossa keskiviikkona 30.8. klo 10–11. Noin puoli vuotta kestävän kampanjan tavoitteena on löytää mahdollisimman nopeita työllistymisratkaisuja. Kampanja on suunnattu erityisesti Takoma Oyj:n, Amerplast Ikamer Oy:n, Ikaalisten Konepaja Oy:n ja Metsä Board Kyron  konkursseissa tai suurirtisanomisissa työnsä menettäneille henkilöille.

Työnhakukampanjan aikana otetaan yhteyksiä satoihin yrityksiin, kaivetaan esiin piilotyöpaikkoja ja kartoitetaan työnhakijoiden osaamista. Kampanja huipentuu ensi vuoden alussa järjestettävään rekrytointitapahtumaan, johon osallistuvat sekä työnantajat että työnhakijat. Tapahtumassa roolit käännetään päälaelleen, sillä työhakijat rekrytoivat työnantajia esittelemällä heille aktiivisesti omaa osaamistaan. Vastaavantyyppistä kampanjaa kokeiltiin hyvällä menestyksellä viime keväänä Tampereella. Nyt sitä on tarkoitus laajentaa muualle Pirkanmaalle.

Tarjolla viikoittaista valmennusta yhteisissä tiloissa

Parkanon kaupungin, Hämeenkyrön kunnan ja Pirkanmaan TE-toimiston yhteistyönä järjestettävässä kampanjassa uutta on ensi kertaa kokeiltava, niin kutsuttu ”hub-toiminta”, jossa työnhakijat kokoontuvat viikoittain yhteisissä työskentelytiloissa ja saavat valmennusta työnhaun tueksi. Valmennukset järjestetään Parkanossa Opintotalon ja Hämeenkyrössä Koskilinnan tiloissa aina keskiviikkoisin.

– Toivottavasti mahdollisimman moni työnhakija kiinnostuu muutosturvapilotista ja tulee ottamaan selvää, mitä se voisi omalla kohdalla tarkoittaa. Tarkoitus on kartoittaa laajasti, millaista osaamista ja mahdollisuuksia työnhakijoilla on – monelle on varmasti kertynyt vuosien varrella muutakin osaamista kuin esimerkiksi paperikoneisiin liittyvää. Myös työnantajilla on nyt hyvä tilaisuus tuoda esiin, millaista osaamista tarvitaan ja vaikuttaa koulutustarjontaan. Tänne kolmostien varteen sijoittumistakin kannattaa yritysten harkita, kunnanjohtaja Antero Alenius Hämeenkyröstä rohkaisee.  

Työttömyysprosentti on kääntynyt sekä Hämeenkyrössä että Parkanossa kevään noin 13 prosentista 10,7 prosenttiin kesän aikana. Esimerkiksi Kihniössä työttömiä oli edelleen 12,8 prosenttia. Tilannetta on alueella vaikeuttanut myös muiden merkittävien metalli- ja konealan yritysten toiminnan lopettaminen viime vuosina.

– Muutamissa metalli- ja konealan yrityksissä tuntuu olevan elpymistä. Toisaalta osa työntekijöistä on varmasti jäänyt eläkkeelle ja valitettavasti osa ehtinyt lähteä jo muuallekin, vaikka lähivuosina täälläkin on tarvetta metallipuolen työntekijöille. Viennin elpyminen suuryrityksissä alkaa näkymään vasta pienellä viiveellä paikallisissa alihankintayrityksissä. Kasvunäkymiä on myös puunjalostusteollisuudessa, jossa sahoille on löytynyt jatkajia. Osaavan työvoiman löytyminen tulee siis pian eteen ainakin metalli-, puunjalostus- ja prosessiteollisuuden aloilla, joihin on ollut vaikea löytää opiskelijoita. Täällä on onneksi hyvä yhteistyö esimerkiksi elinkeinoyhtiön ja yritysten välillä, ja yritykset ovat halukkaita kehittämään erilaisia työkokeiluja, kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma Parkanosta kertoo.

Pirkanmaan työnhakukampanjassa sovelletaan kuntamarkkinoinnin SM-palkittua nopean vastineen Ammattilaiset Areenalla -toimenpideohjelmaa, joka on suunnattu etenkin äkillisiin rakennemuutostilanteisiin. Työnhakijoille ja yrityksille kampanjaan osallistuminen on maksutonta.  Muutosturvapilotti on osa laajempaa YT-tilanteiden palveluiden kehittämistyötä. Pirkanmaan kampanjan toteuttaa Crazy Town Oy ja se rahoitetaan Euroopan sosiaalirahaston yhteistyöllä muutosturvaa -hankkeesta.

Hämeenkyrössä kampanjan infotilaisuus pidetään keskiviikkona klo 1314 Koskilinnan Musiikkisalissa (Koskilinnankuja 3, 39200 Kyröskoski). Tilaisuuksiin ei tarvita erillistä ilmoittautumista.