TIEDOTE 27.10.2014

Parkanossa käynnistyy ensi syksynä lähihoitajakoulutus Sastamalan koulutuskuntayhtymän järjestämänä. Koulutuksessa suuntaudutaan kuntoutukseen, jossa osaavia tekijöitä tarvitaan koko ajan lisää. Parkanon sosiaali- ja terveyspalvelut vuodenvaihteen jälkeen tuottava Pihlajalinna Oy on vahvasti mukana yhteistyökuviossa.

Parkanossa järjestettävään lähihoitajakoulutukseen tulee paikat yhdeksälle peruskoulupohjaiselle
ja yhdeksälle ylioppilaspohjaiselle opiskelijalle. Opiskelupaikka voi hakea kevään yhteishaussa.

Lähihoitajakoulutuksen saaminen on Parkanolle iso asia. Kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma toteaa
sen olevan tarpeellista koko sosiaali- ja terveysalan toimintaa ajatellen, koska näin pystytään turvaamaan osaavan henkilökunnan saaminen paikkakunnalle.

– Meille on olennaista myös koko toisen asteen koulutuksemme vetovoimaisuuden kasvaminen.
On tärkeää saada naisvaltaisenkin alan koulutusta Parkanoon, jotta metalli- ja konealan koulutus
säilyy kiinnostavana.

Parkanon kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Ari Lamminmäki on ollut vahvasti vaikuttamassa koulutuksen Parkanoon saamiseen Sastamalan koulutuskuntayhtymän yhtymäkokouksen varapuheenjohtajana.

– Koen tärkeäksi saada ammatilliseen koulutukseen uusia linjoja, joille on tarvetta ja joilta työllistyy. Lähihoitajakoulutus on juuri tällainen positiivisesti eteenpäin menevä suuntautuminen. Se antaa alalle hyvän pohjan myös niille opiskelijoille, jotka haluavat edetä esimerkiksi sairaanhoitajaopintoihin.

Kuntoutukseen suuntautuneiden lähihoitajien työnäkymät ovat hyvät, koska heitä tarvitaan niin terveyskeskuksen vuode- ja kuntoutusosastolla sekä kotihoidossa kuin esimerkiksi sairaaloissa, kuntoutuslaitoksissa, kylpylöissä ja liikuntakeskuksissakin.

Lähihoitajakoulutus toteutuu Parkanon kaupungin, SASKY:n ja Pihlajalinna Oy:n yhteisten pyrkimysten tuloksena. Nuorisoasteen lähihoitajakoulutuksen lisäksi on sovittu myös jo olemassa olevan henkilökunnan täydennyskoulutuksesta ja osaamisen kehittämisestä.

Myös SASKYn kannalta uuden koulutuksen aloittaminen on merkittävää. Se turvaa koulutuskuntayhtymän vahvaa asemaa tilanteessa, jossa kaikki nykyiset koulutuksenjärjestäjät joutuvat ensi vuoden aikana hakemaan uudet toimiluvat. SASKYn Luoteis-Pirkanmaan oppilaitosten rehtori Joni Liukkonen on tyytyväinen siihen, että koulutus saadaan käyntiin nopeasti vastaamaan työelämän tarpeisiin.

– Tämä on meille hieno uusi avaus, sillä Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymällä ei ollut sote-alan koulutuksen järjestämislupaa eikä SASKYlla ole aiemmin ollut lähihoitajakoulutusta Luoteis-Pirkanmaalla. Koulutus erottautuu sopivasti muista alueemme vastaavista koulutuksista kuntoutuksen painotuksella sekä sillä, että siihen voi tulla erilaisten polkujen kautta.

Pihlajalinnan tuottaa Parkanoon laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut seuraavat kymmenen – viisitoista vuotta.

– Aloitettava koulutusyhteistyö tukee suunnitelmiamme Parkanon lähipalveluiden kehittämisestä ja sote-työpaikkojen varmistamisesta, toteaa Pihlajalinnan kuntaliiketoiminnasta ja Parkanon sote-palveluiden haltuunottamisesta vastaava Juha Rautio.

Lisätietoa:
kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma, p. 044 7865 201
perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, p. 044 7865 301