Pihlajalinna tuottaa Parkanon sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2015 alkaen. Palvelut tuotetaan Parkanossa Pihlajalinnan toimesta vähintäänkin nykyisessä laajuudessa ja entiseen malliin.
Terveyskeskuksessa toimivat vuoden vaihteen jälkeen samat lääkärit ja asiakkaita
palvelevat samat tutut henkilöt.

Vuodenvaihteessa nykyiset lähes 200 Parkanon kaupungin henkilökuntaan kuuluvaa sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijää siirtyy Pihlajalinnan palvelukseen.

Pihlajalinnan kautta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamiseen tulee uutta
asiantuntemusta. Parkanon operatiivista lääkäritoimintaa johtaa johtava lääkäri
Sanna Määttänen, virkaa tekevänä hallintoylilääkärinä jatkaa Matti Rajamäki ja
palvelujohtajana toimii yhteiskuntatieteiden maisteri (sosiaalityö) Sirkka Viiala.

Kaupungissa tuotettavat sosiaali- ja terveyspalvelut on jaettu vastuualueisiin:
terveyspalvelut, sosiaalipalvelut, hyvinvointipalvelut ja vanhuspalvelut.
Terveyspalveluita johtaa Anna-Liisa Kähkölä, sosiaalipalveluita Leila Törmä,
hyvinvointipalveluita Saija Kujansuu ja vanhuspalveluita Mirja Ahoniemi.

Vaikka palvelut säilyvät ennallaan, niiden tuottamistapaa tullaan hiomaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuodaan lähemmäksi toisiaan ja asiakasta. Näin asiakas saa tarvitsemansa palvelun sujuvasti. Lisäksi hyväksi havaittu lääkäri-sairaanhoitaja-työpari potilasvastaanotossa tullaan ottamaan käyttöön Parkanossa. Pihlajalinna tulee tuottamaan Parkanoon nykyisen perusterveydenhuollon lisäksi myös erikoissairaanhoidon lähipalveluita, mm. ortopedin vastaanotolle pääsee Parkanon omassa
terveyskeskuksessa.

Kaupunki perii jatkossakin terveyskeskus- ja muut asiakasmaksut, jotka lakisääteisesti kuuluvat sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimintaan. Parkanon perusturvalautakunta päätti 17. joulukuuta uusista
asiakasmaksuista valtioneuvoston antaman asetuksen mukaisesti. Asiakasmaksut nousevat
vuoden alusta jonkin verran.

Palveluiden yhteystietoihin ei tule muutoksia vuodenvaihteessa. Tammi-helmikuussa jokaiseen kotitalouteen tullaan jakamaan infolehtinen, josta myös löytyvät terveys- ja sosiaalipalveluiden yhteystiedot.

Muistetaanhan, että me kaikki omalla toiminnallamme pidämme huolta itsestämme ja terveydestämme ja ehkäisemme siten ennalta sairauksia.