Parkanon kaupunki

 

MYY TARJOUSTEN PERUSTEELLA

Parkanonjärven läheisyydestä seuraavat kohteet:

 

1. Määräala n.6541 m2 tilasta Artolanranta RN:o 3:62 Heittolan kylässä. Määräala on voimassa olevan asemakaavan mukaisen korttelin 9001 omakotitontti nro 3.

2. Määräala n. 6382 m2 tilasta Artolanranta RN:o 3:62 Heittolan kylässä. Määräala on voimassa olevan asemakaavan mukaisen korttelin 9001 omakotitontti nro 4.

3. Määräala n. 7830 m2 tilasta Artolanranta RN:o 3:62 Heittolan kylässä. Määräala on voimassa olevan asemakaavan mukaisen korttelin 9001 omakotitontti nro 5.

4. Määräala n. 4131 m2 tilasta Artolanranta RN:o 3:62 Heittolan kylässä. Määräala on voimassa olevan asemakaavan mukaista VL-aluetta (lähivirkistysalue). Tämä määräala rajoittuu kohteeseen 3 sekä Parkanonjärveen. Tämän alueen tarjoamiseen on oikeus vain niillä, jotka tarjoavat kohdetta 3.

Myytävät kohteet on tarkemmin esitelty www.parkano.fi/ajankohtaista.

Tarjoukset tulee jättää suljetussa kirjekuoressa 30.4.2015 mennessä osoitteeseen

Parkanon kaupunki, kaavoituslautakunta, PL 14, 39701 Parkano. Kuoreen merkki ”Kiinteistön ostotarjous”.

Myyjä pidättää oikeuden kohteittain hylätä annetut tarjoukset.

Myynnissä oleville kohteille 1, 2 ja 3 tulee hakea rakennuslupa yhden vuoden kuluessa kauppakirjan hyväksymisestä ja varsinaisen rakentaminen tulee toteuttaa rakennuslupaehtojen mukaisesti kolmen vuoden kuluessa rakennusluvan myöntämisestä. Ellei rakennushanke toteudu tämän tarjouspyynnön mukaisesti, niin myyjä pidättää oikeuden purkaa kauppa.

Parkanossa 31.3.2015                                  Kaavoituslautakunta

Haukkalan alueen sijaintikartta

Tarjousten perusteella myytävät tontit