Parkanon kaupunki hakee virkasuhteeseen                       

KANSLIASIHTEERIÄ

Kansliasihteerin tehtävänä on kaupunginhallituksen ja -valtuuston asioiden valmistelu ja täytäntöönpano. Kansliasihteeri toimii palkka-asiamiehenä ja valmistelee yhteistoimintamenettelyn mukaiset asiat. Hän toimii myös keskusvaalilautakunnan sihteerinä ja hoitaa vaalien järjestämisen.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto. Tehtävässä edellytetään kunnallishallinnon, kunnallisoikeuden, kunta-alan lainsäädännön ja kunnallisten virka- ja työehtosopimusten tuntemusta.

Valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa. Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan, hakijat voivat esittää oman palkkatoiveensa.

Hakemukset ansioluetteloineen ja todistusjäljennöksineen tulee toimittaa viimeistään 31.8.2015 klo 15 mennessä osoitteella Parkanon kaupunki, Kaupunginhallitus, PL 14, 39701 PARKANO. Kuoreen merkintä ”Kansliasihteeri”.

Lisätietoja tehtävästä antavat

kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma, puh. 044 7865 201, jari.heiniluoma@parkano.fi ja

talouspäällikkö Sirpa Teuho, puh. 044 7865 210 sirpa.teuho@parkano.fi.

 

Parkanossa 4.8.2015  

Kaupunginhallitus