Parkanon kaupunginvaltuusto on 16.12.2013 § 83 hyväksynyt vesihuoltolaitoksen uuden taksan voimaan tulevaksi 1.2.2014. Taksassa on korotettu vesimaksun, jätevesimaksun, hulevesimaksun
ja perusmaksujen hintaa 7 %. Muut maksut pysyvät ennallaan.

Taksa on nähtävänä julkisten kuulutusten ilmoitustaululla sekä kaupungin kotisivulla kohdassa taksa ja palvelumaksuhinnasto.