Parkanon kaupungin perusturvalautakunta julistaa haettavaksi seuraavat virat ja toimet (työsuhteet)

  1. Sairaanhoitajan virka
  2. Sairaanhoitajan toimi
  3. Kaksi (2) sairaanhoitajan äitiys- ja vanhempainvapaansijaisuutta terveyskeskuksen vuodeosastolla

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan sekä toimiin on terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain 559/1994 mukainen laillistus tai sitä vastaava aikaisempi rekisteröinti.

Virka- ja työsuhteiden alkaessa työpaikka on terveyskeskuksen vuodeosasto.

Kaikilta valittavilta odotamme kykyä itsenäiseen työskentelyyn, oma-aloitteisuutta, hyvää yhteistyökykyä sekä kehitysmyönteisyyttä.

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan.  Virkaan ja toimeen valittujen on ennen tehtävän vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Virassa sekä toimissa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen tulee toimittaa 5.11.2009 klo 15.00 mennessä osoitteella: perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, Parkanon kaupunki, PL 14, 39701 Parkano.

Lisätietoja tehtävistä antaa laitoshoidon johtaja Mirja Ahoniemi puh. 044–7865 421.

20.10.2009

Perusturvalautakunta