Parkanon kaupunki
Tiedote 24.3.2014 

Parkano valmistelee yksityisen kumppanin hakua SOTE-palveluihin

Parkanon kaupunginhallitus päätti kokouksessaan perjantai-iltana 21.3. esittää valtuustolle, että sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon turvaamiseksi käynnistetään kilpailutus yksityisen palvelutuottajan valitsemiseksi.

Tämä tarkoittaisi laajasti kaupungin perusturvan palveluita, ei pelkästään perusterveydenhoidon palveluita. Kaupunginvaltuusto käsittelee esityksen periaatepäätökseksi kokouksessaan 31.3.2014.

Paineet uudenlaiseen palvelujen tuotantotapaan tulevat kuntien kiristyvästä taloustilanteesta ja mm. kasvavista vanhusväestön palvelujen haasteista. Lisäksi kaupunginhallituksen esityksessä otetaan huomioon valmistelussa oleva SOTE-lainsäädännön muutos. Parkano haluaa turvata hyvät lähipalvelut myös tulevaisuudessa, ja siihen haetaan nyt kumppania ja kestävää toimintamallia.

Parkanon kaupunginvaltuuston 16.12.2013 § 84 hyväksymässä vuoden 2014 talousarviossa todetaan, että taloudelliset realiteetit pakottavat Parkanon kaupungin toimintojen ja toimintatapojen perusteelliseen uudelleenarviointiin sekä uusien yhteistyömahdollisuuksien hakemiseen. Talousarvioon sisältyy myös yksityisen työterveyshuollon toiminnan edellytysten selvittäminen sekä vaihtoehtoisten SoTe-mallien tarkastelu.

Kaupunginhallitus on viime kuukausien aikana tutustunut laajasti erilaisiin sote-palvelujen tuotantomalleihin, niin kuntien omana tuotantona kuin yhteistyössä yksityisen toimijan kanssa tuotettuihin palveluihin. Selvitystyön tuloksena on kiteytynyt johtopäätös, että kilpailuttamalla yksityinen kumppani, kaupungin on mahdollista järjestää laadukkaat palvelut kustannustehokkaasti, niin että rajatuilla resursseilla pystytään vastaamaan kasvavaan palvelutarpeeseen.

Motivoitunut ja työhön sitoutunut henkilöstö on toimivien lähipalvelujen avainkysymys. Lähtökohtana yksityisen kumppanin kilpailuttamisessa on henkilöstön kannalta turvallinen ratkaisu, joka turvaa työyhteisön kehittämisen pitkäjänteisesti. Samalla on mahdollisuus kehittää koko perusturvan palveluketjua yhdessä, niin että kuhunkin palvelutarpeeseen vastataan tarkoituksenmukaisesti.

Lisätietoja:     kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma, puh. 044 7865 201
                         perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, puh. 044 7865 301