TIEDOTE 10.2.2015

Parkano, Kihniö ja Mänttä-Vilppula päättivät soten yhteistoiminta-alueesta

Parkanon ja Mänttä-Vilppulan kaupunginvaltuustot sekä Kihniön kunnanvaltuusto hyväksyivät eilen illalla yksimielisesti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen perustamisen niin, että Parkano on vastuukuntana. Juupajoki ottaa asiaan kantaa myöhemmin.

Parkanon kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma pitää yhteistoiminta-alueen mallia hyvänä tapana vastata soten haasteisiin reuna-alueilla, joissa matkat ovat pitkät, ikääntyvien määrä lisääntyy ja sairastavuus on korkeaa.

– Kuntia yhdistää erityisesti vanhuspalveluhaaste. Kun ikääntyvien määrä kasvaa, pitää tehokkaammin pystyä vastaamaan lisääntyvään palvelutarpeeseen. Kuntien verotulot ja valtionosuudet eivät ole kasvamassa vaan pikemminkin vähenevät.

– Lisäksi vahvoja lähipalveluita ja uutta toimintamallia tarvitaan korkean sairastavuuden takia, ennaltaehkäisevässä työssä ja esimerkiksi koulun ja perheiden kanssa tehtävässä työssä nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä.

Heiniluoma toteaa, että malli yhteistoiminta-alueesta olisi käytettävissä muillekin ympäristökunnille. Kun valtuustot Parkanossa ja Kihniössä käsittelivät asiaa marraskuun kokouksissa, kirjattiin ylös tavoite, että myös muut kunnat voivat liittyä mukaan yhteistyöhön. Mm. Karvian, Jämijärven ja Ikaalisten kanssa asiasta on käyty keskusteluja.

– Tällä mallilla voidaan tuottaa maakunnan pohjoisten reuna-alueiden kuntien palvelut kustannustehokkaasti niin, että se tukee myös mahdollisen tulevan Pirkanmaan sote-palveluiden tuotantovastuualueen toimintaa. Täällä on paljon ikääntyneitä, pitkäaikaissairaita sekä pitkät etäisyydet TAYSiin. Yhteistoiminnan avulla kykenemme hoitamaan tämän ison haasteen ja säilyttämään palvelut edullisesti.

Mänttä-Vilppulan kaupunginjohtaja Esa Sirviö korostaa, että tällä ratkaisulla varmistetaan pohjoisen Pirkamaan sote-työpaikat ja lähipalvelut.

– Se, että kunnat ovat nopeilla neuvotteluilla löytäneet hyvän ratkaisun asiassa, kuvastaa kuntien välistä luottamusta sekä tahtoa ratkaista asia.

Kihniön kunnanjohtaja Petri Liukku pitää tärkeänä, että yhteistyön avulla saadaan turvattua palvelut ja hoitohenkilökunnan työpaikat maakunnan reuna-alueella. Kihniössä arvostetaan myös kustannustehokkaampaa toimintaa, jonka avulla odotetaan syntyväksi säästöjä nykytilanteeseen verrattuna.

Sopimuksen mukaan tavoitteena on, että yhteistoiminta-alue aloittaa käytännön toimintansa 1.4.2015. Käytännössä Kihniön sote-palvelujen tuotanto alkaisi tämän mukaisesti jo loppukeväällä, Mänttä-Vilppulan ja Juupajoen osalta todennäköisesti vuoden 2016 alusta. Juupajoella on oma kilpailutettu hankintasopimuksensa Pihlajalinna Oy:n kanssa, joten kuntalaisten palvelut on lähivuodet turvattu sen mukaisesti.

Lisätietoja:       Kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma, puh. 044 7865 201