Parkanon ikäihmisille suunnatuilla palveluilla pyrimme tukemaan ikäihmisen toimintakyvyn ylläpitämistä ja edistämistä. Ikäihmisiä ja heidän omaisiaan tuetaan ennaltaehkäisevillä sekä yksilöllisesti arvioiduilla hoito- ja hoivapalveluilla. Ensisijaisena tavoitteena ikäihmisten palveluissa pyrimme asiakkaiden omatoimisuuden lisäämiseen ja säilyttämiseen sekä tukemaan kotona asumista mahdollisimman pitkään.

Vanhuspalveluiden tuottamisesta vastaa Kolmostien terveys.

Vanhustyön asiantuntija

  • Tuija Vainionpää-Seilo puh. 044 7865342, puhelinaika arkisin klo 9-11
  • toimipiste Rauhalan palvelukeskuksessa
  • Vanhuspalveluiden viranhaltijatehtävät Parkanon ja Kihniön sote-yhteistoiminta-alueella

Kotiutushoitaja

Kotiutushoitaja osallistuu asiakkaan kotiutukseen liittyviin selvittelyihin, järjestelyihin ja palvelutarpeenkartoituksiin tarvittaessa. Kotiutushoitaja toimii yhteyshenkilönä yksiköiden (vuodeosasto – kuntoutusosasto – kotihoito) välillä, huolehtii palveluketjun katkeamattomuudesta sekä tukee ja ohjaa asiakkaan kotona selviytymistä. Tarpeen mukaisesti yhteydessä myös muihin yhteistyötahoihin.

Kotiutushoitaja puh. 044 7865492.

Ympärivuorokautinen hoiva

Pitkäaikaiseen tehostettuun palveluasumiseen haetaan hakemuksella. Vanhuspalveluiden henkilökunta ohjaa ympärivuorokautiseen hoitoon hakeutuvaa asiakasta tai hänen omaista keskustelemaan asiasta vanhustyön asiantuntijan kanssa. Vanhustyön asiantuntija ohjaa ja neuvoo asiakasta ja/tai hänen edustajaansa palvelutarjonnasta, ohjaa tarvittaessa mahdollisten etuuksien hakemisessa sekä toimittaa  pitkäaikaispaikkahakemuksen Parkano-Kihniön yhteistoiminta-alueen SAS yta- työryhmään(=suunnittele, arvio, sijoita). Työryhmä käsittelee pitkäaikaispaikkahakemukset, arvioi hakijan toimintakykyä ja palveluntarvetta saatujen selvitysten pohjalta ja antaa asiasta lausunnon viranhaltijalle. Viranhaltija tekee asiassa hallintopäätöksen.

Hakemus ympärivuorokautiseen hoivaan

Ikäihmisten sosiaalipalveluihin pääsyn keskimääräinen odotusaika:

Lue lisää sosiaalipalveluiden Odotusajoista

Katso myös