K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaavan muutos (5.) Pahkalan  kaupunginosassa.

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Parkanon ydinkeskustan luoteis- ja Kirkkojärven eteläpuolella, valtateiden 3 ja 23 sekä Vatusentien sekä Niementien, Niemenperäntien ja Tehtaantien välissä ja siihen sisältyy sekä asuin- että teollisuusalueita.

Asemakaavan muutosluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma  ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 63 §:n  mukaisesti 14.2.2012 – 14.3.2012 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

Hankkeesta järjestetään yleisötilaisuus kaupungintalon valtuustosalissa tiistaina 21.2.2012 klo 18.

Lisätietoja:

* Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

* Jarmo Kyösti, p 044 786 5601, sähköp. jarmo.kyosti@parkano.fi

* Suunnittelutalo S. Anttila Oy/ Esko Räntilä, p. 040 743 6381,

sähköposti: esko.rantila@suunnittelutalosanttila.fi

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta asemakaavan muutosluonnoksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mahdolliset mielipiteet  pyydetään toimittamaan 14.3.2012 mennessä osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, PL 14, 39701 Parkano.

 Kaavoituslautakunta

Asemakaavapäivitys-230112_Asemakaavaluonnos.pdf

Asemakaavapivitys-230112_Tekstit.pdf

OAS_PAHKALA13022012.pdf

PahkalaTiivistelmä 07022012.pdf