K U U L U T U S 

Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaavan muutos (5.) Pahkalan  kaupunginosassa

Asemakaavan muutosalue sijaitsee Parkanon ydinkeskustan luoteis- ja Kirkkojärven eteläpuolella, valtateiden 3 ja 23 sekä Vatusentien sekä Niementien, Niemenperäntien ja Tehtaantien välissä ja siihen sisältyy sekä asuin- että teollisuusalueita.

Asemakaavan muutosehdotus ja selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma  ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 65 §:n mukaisesti 29.5.2012 – 27.6.2012 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37. 

Lisätietoja:

* Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

* Jarmo Kyösti, p 044 786 5601, sähköp. jarmo.kyosti@parkano.fi

* Suunnittelutalo S. Anttila Oy/ Matti Ukkonen, p. 03-475 2829,

sähköposti: matti.ukkonen@suunnittelutalosanttila.fi 

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta asemakaavan muutosehdotuksesta ja selostuksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mahdolliset mielipiteet  pyydetään toimittamaan 27.6.2012 mennessä osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, PL 14, 39701 Parkano. 

Kaavoituslautakunta

Asemakaavapivitys-280512.pdf

Asemakaavapivitys-selitystekstit_140512.pdf

AsemakaavaselostusPAHKALAkortt5004-5103.doc

OAS_PAHKALA 13022012.pdf

Parkano_Vatunen-Pahkala_muinaisj-inv_2012.pdf

Pahkalan luontoselvitys.pdf

PahkalaTiivistelmä 07022012.pdf