K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Paavilaisen ranta-asemakaavan muutosehdotus ja -selostus osalle Kuivasjärveä ja Vatajanjoen rantaa Kuivasjärven kylässä, Parkanon keskustasta n. 15-16 km Jalasjärven suuntaan.

Ranta-asemakaavan muutosehdotuksen kohteena ovat tilat Laitila RN:o 1:104 (osa) ja Laitila II  RN:o 5:51 sekä Väinölä RN:o 5:68.                    Kaavamuutosalueen pinta-ala on 13,217 hehtaaria.

Kaavan muutosehdotuksen tavoitteena on muuttaa kaavaa siten, että kortteli 2 (nykyinen talouskeskus) jaetaan kahdeksi tontiksi. RA-tonttien tie on toteutettu voimassa olevasta kaavasta poiketen. Tien todellinen sijainti huomioidaan muutoksessa. Talouskeskuksen saunan paikkaa siirretään.              Kaava muodostaa korttelit 1-2 sekä maa- ja metsätalousalueita.

Ranta-asemakaavan muutosehdotus ja -selostus pidetään MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 7. – 20.12.2017 välisen ajan julkisten kuulutusten ilmoitustaululla, mittaus- ja kaavoitustoimiston ilmoitustaululla (kaupungintalon 3. kerros) sekä Parkanon kaupungin verkkosivuilla. Parkanon kaupungintalon osoite: Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta ja -selostuksesta.

                      Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

                      040 833 9275, havanka@kolumbus.fi;  ja  http://www.kolumbus.fi/havanka

                      Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet kaavan muutosehdotuksesta ja muusta kaava-aineistosta pyydetään toimittamaan 20.12.2017 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto,   Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

Parkanon kaupunki

Tekninen lautakunta

Paavilaisen-ranta-asemakaavan-muutosehdotus.pdf

Paavilaisen-ranta-asemak.-selostus.pdf

Parkano-Kuivasjärvi-muinaisjäännösinventointi-2017.pdf