Parkanon kaupunki tarjoaa varattavaksi asemakaava-alueelta 38 tonttia sekä
haja-asutusalueelta 3 määräalaa seuraavasti:

2. kaup.osa (HAAPANEN) alueelta 2 tonttia kortteleista 2008 ja 2023;
3. kaup.osa (VIINIKKA) alueelta 18 tonttia kortteleista 3032, 3081, 3082, 3084 ja 3085;
4. kaup.osa (KALLIO) alueelta 2 tonttia kortteleista 4063 ja 4068;
5. kaup.osa (PAHKALA) alueelta 6 tonttia kortteleista 5043, 5044 ja 5071
6. kaup.osa (VATUNEN) alueelta 10 tonttia kortteleista 6018, 6023, 6025, 6051 ja 6075

Haja-asutusalueelta Vuorijärveltä Karviantien varrelta 3 määräalaa.

Ensi kertaa varaukseen tulevia tontteja ovat Viinikasta 6 tonttia Taimenkujan varrelta (korttelit 3084 ja 3085). Muut tontit ovat jo aiemmin varattavissa olevia.

Keskitetty tonttivaraus tonteista tehdään 2.4. – 4.5.2012 välisenä aikana viraston aukiolopäivinä
kello 9.00 – 15.00 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros.

Asiaan liittyvää ohjeistusta, karttoja, hintatietoja ja tarkempaa tietoa tonteista on saatavana mittaus- ja kaavoitustoimiston henkilökunnalta. Lisätietoja on saatavilla myös kaupungin kotisivulta:

Tässä ilmoitetun varausajankohdan jälkeen varauksia otetaan vastaan jäljelle jääville ja varauksesta vapautuville tonteille ilman erillistä määräaikaa.

Parkanossa 20.3.2012                                                    Kaavoituslautakunta