Parkanon kaupungin perusturvaosasto julistaa haettavaksi ohjaajan toimen
 

Ohjaajan tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää asiakaslähtöistä, tavoitteellista ja monipuolista kehitysvammaisten päivä- ja työtoimintaa. Keskeisiä tehtäväkokonaisuuksia ovat toimintakeskuksen asiakkaiden ohjaustehtävät kuten ryhmän ohjaus, työtoiminnan ohjaus ja yksilöohjaus päivittäisissä toiminnoissa, perushoidolliset tehtävät sekä tukitehtävät kuten ruokahuolto ja siivous.

Kelpoisuusvaatimuksena tehtävään on soveltuva sosiaali- ja terveysalan perustutkinto tai muu vastaava tutkinto.

Arvostamme aktiivista ja itsenäistä työotetta, hyviä yhteistyötaitoja sekä halua kehittää päivä- ja toimintakeskuksen palveluja.

Työsuhteen alkaessa työpaikka on Toimintakeskus Pajulinnussa.

Tehtävässä edellytetään riittävää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa. Lisäksi edellytämme joustavuutta muuttuvissa olosuhteissa, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, hyviä yhteistyötaitoja sekä aktiivista otetta työn kehittämiseen.

Toimeen valitun on ennen sen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Toimessa noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset opinto- ja työtodistuksineen tulee toimittaa 23.5.2014 klo 15.00 mennessä osoitteella:
perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, 
Parkanon kaupunki,
PL 14, 39701 Parkano. Hakemuksia ei palauteta.

Lisätietoja tehtävästä antaa perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, puhelin 044-7865301.

Parkanossa 7.5.2014                                                                            Perusturvaosasto
suhteet: