Pirkanmaan liitossa on laadittu karttakysely, jonka avulla kuntalaiset pääsevät
merkitsemään maakunnan kartalle hyviä luonto- ja virkistyspaikkoja tai reittejä.
Samalla kun alueen merkitsee karttaan, voi kirjoittaa mukaan kommentin,
mikä maisemassa on erityisen hyvää tai miten aluetta voisi kehittää.

Elokuulle saakka avoinna oleva kysely liittyy Pirkanmaan liitossa käynnissä
olevaan Pirkanmaan ekosysteemipalvelut –hankkeeseen.
Tuloksia käytetään mm. yritystoiminnan ja alueiden kehittämiseen.
Hanke saa rahoituksensa Euroopan
aluekehitysrahastosta.
banneri netti