Parkanossa aletaan rakentaa valokuituverkkoa viidelle kylälle, jos halukkaita verkkoon liittyjiä löytyy tarpeeksi. Verkon rakentaminen käynnistyy ensi keväänä Yliskylän ja Alaskylän alueelle. Nopean ja laadukkaan verkon ensimmäiset asiakkaat kytketään palvelujen piiriin kesällä 2016.

Seuraavana vuonna jatketaan valokuidun vetämistä Pohjois-Parkanoon Kuivajärven, Lamminkosken ja Vatajan kyliin. Alueet on valittu sen perusteella, että niissä on eniten asukkaita ja liittymisestä kiinnostuneita. Toisessa vaiheessa tämän jälkeen rakennetaan kuitu Parkanon itä- ja länsisuuntien kyliin.

Valokuituverkon rakentamiseen on juuri saatu leveämmät hartiat, kun Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtiö tuli Lupinet-yhtiön osakkaaksi 49 prosentin osuudella. Loput 51 prosenttia omistaa Parkanon kaupunki. Hankkeen toteutumiseen tarvitaan nyt asiakkaita, jotka sitoutuvat liittymään mukaan.

– Keskeistä on, että pallo on nyt asukkaiden ja yritysten käsissä. Lapio laitetaan ykkösalueella maahan, kun liittyjiä on tarpeeksi. Liittyminen verkkoon tulee olemaan rakentamisaikana halvempaa kuin jälkikäteen, korostaa Lupinet Oy:n toimitusjohtajana toistaiseksi jatkava Juha Tuominen.

Lupinet-valokuituverkkoon liittyminen maksaa asiakkaalle 1200–1300 euroa eli käytännössä saman verran kuin keskustan alueellakin. Tarkempia hintoja lasketaan parhaillaan.

Liittyjä maksaa Lupinetille verkkomaksua muutaman euron kuukaudessa ottipa hän verkon käyttöön tai ei. Palvelut tilataan palveluoperaattoreiden kautta, ja niiden hinnat vaihtelevat 10–100 euron välillä sen mukaan, millaista palvelua ja nopeutta verkosta haluaa ostaa.

Valokuidun vetäminen kahdelle ensimmäiselle alueelle maksaa 1,4 milj. euroa. Siihen haetaan Pirkanmaan ELY-keskukselta 70 prosentin tukea, josta päätös saadaan vuoden loppuun mennessä. Tuen saaminen vakauttaisi Lupinet-yhtiön talotta ja nopeuttaisi verkon rakentamista, mutta rakentaminen ei ole siitä kiinni.

Sillä, kuinka paljon kiinnostusta valokuitua kohtaan Parkanossa on, uskotaan olevan vaikutusta myös tuen saamiseen. Alaskylästä ja Yliskylästä liittyjiä odotetaan löytyvän enimmillään 185. Pohjois-Parkanossa liittyjiä voisi IPP:n laskelmien mukaan olla maksimissaan 112.

Parkanon kaupunki on varannut talousarviossaan valokuidun viemiseen haja-asutusalueille tälle vuodelle 150 000 euroa ja varautuu vastaavan summan osoittamiseen myös tulevina vuosina.

– Kaupunki toimii aktiivisesti valokuidun saamiseksi koko Parkanoon, sillä se nähdään merkittävänä valttina houkuttelemassa sekä uusia yrityksiä että asukkaita paikkakunnalle. IPP:n mukaan tulon kautta saimme lisää paitsi resursseja myös osaamista ja ammattimaisuutta, toteaa kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma.

IPP:n toimitusjohtaja Erkki Kulovuori korostaa, että Lupinet vie osaltaan tietoyhteiskuntaa Parkanossa eteenpäin. Se luo verkon, joka mahdollistaa hoiva-, terveys- ja turvapalvelujen käytön verkon kautta sekä etätyö- ja koulutuspalvelut. Myös HD ja UHD TV-lähetykset toteutetaan verkon kautta.

– Lupinet on hyvä esimerkki, mitä yksityinen ja julkinen sektori voivat saada aikaan lyöttäytymällä yhteen. Toivottavasti alueelle tulee lisää tämänkaltaisia innovaatioita, jotka edistävät elinvoimaisuutta, pohtii Kulovuori.

Lisätietoja:        

– Lupinet Oy:n toimitusjohtaja Juha Tuominen p. 040 562 6407   juha.tuominen@parkano.fi                           

– Kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma, p. 044 786 5201, jari.heiniluoma@parkano.fi

– IPP:n toimitusjohtaja Erkki Kulovuori, p. 03 450 5530, gsm 043 217 5530, erkki.kulovuori@ipp.fi