Parkanon kaupungin sivistystoimessa julistetaan haettavaksi

Lukion ja yhteiskoulun yhteinen uskonnon tuntiopettajan virka ajalle

16.8.2017-2.6.2018

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen nro 986/1998 mukaisesti. Palkkaus OVTES:n mukaan.

Hakemus liitteineen/nimikirjanote tai ansioluettelo sekä kelpoisuuden osoittavat todistukset tulee toimittaa osoitteella Parkanon kaupunki, sivistystoimen hallintopäällikkö Jenni Alppi, PL 14, 39701 PARKANO.

Virkaa täytettäessä noudatetaan voimassa olevaa koeaikasäännöstöä.

Hakuaika päättyy 16.8.2017 klo 15.00.

Valitun on toimitettava sivistyslautakunnalle hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä nähtäväksi lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote 30 päivän kuluessa valintapäätöksen tiedoksi saamisesta.

Lisätietoja antavat:

rehtori Tarja Männikkö-Tarsia p. 044-786 5531 e-mail tarja.mannikko-tarsia@parkano.fi

sivistystoimen hallintopäällikkö p. 044-786 5502 e-mail jenni.alppi@parkano.fi

 

Parkanossa 2.8.2017                                                        Sivistyslautakunta