K U U L U T U S

                      Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Lehtimäen ranta-asemakaavaehdotus sekä kaavaselotus.

                      Ranta-asemakaavaehdotus koskee Parkanon kaupungin Sydänmaan kylässäsijaitsevaa tilaa Karpalo RN:o 2:74. Kiinteistötunnus 581-431-2-74.

                       Kaavoitettava tila on kahdella palstalla, joista suurempi palsta rajoittuu Ylinen Kirjasjärveen. Pienemmällä palstalla on rantaviivaa sekä Ylinen Kirjasjärvessä että Alinen Kirjasjärvessä.

                      Ranta-asemakaavaehdotus ja –selostus pidetään MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 8. – 21.1.2015 välisen ajan Parkanon kaupungin teknisen osaston ilmoitustaululla, 3. kerros.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä ranta-asemakaavaehdotuksesta ja -selostuksesta.

                      Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

                      040 833 9275, havanka@kolumbus.fi; ja http://www.kolumbus.fi/havanka

                      Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista (nähtävilläoloaikana)

                      Mahdolliset mielipiteet kaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan 21.1.2015 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

                                           Parkanon kaupunki

                                           Kaavoituslautakunta

 Lehtimäen kaavaehdotus

Lehtimäen kaavaselostus