K U U L U T U S

                      Parkanon kaupungissa asetetaan nähtäville Lehtimäen ranta-asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.

                      Ranta-asemakaavaluonnos koskee Parkanon kaupungin Sydänmaan kylässä sijaitsevaa tilaa Karpalo RN:o 2:74. Kiinteistötunnus 581-431-2-74.

                      Kaavoitettava tila on kahdella palstalla, joista suurempi palsta rajoittuu Ylinen Kirjasjärveen. Pienemmällä palstalla on rantaviivaa sekä Ylinen Kirjasjärvessä että Alinen Kirjasjärvessä. Etäisyys Parkanon keskustaan on noin 30 km.

                      Kaavaluonnoksen tavoitteena on saada kaava-alueelle lomarakennustontti.

                      Kaavoitettavan alueen pinta-ala on 10,660 hehtaaria.

                      Ranta-asemakaavaluonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma pidetään MRL:n 62 § ja MRA:n 30 § mukaisesti nähtävillä 6. – 19.11.2014 välisen ajan Parkanon kaupungin teknisen osaston ilmoitustaululla, 3. kerros.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä ranta-asemakaavan muutosluonnoksesta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

                      Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

                      040 833 9275, havanka@kolumbus.fi; ja http://www.kolumbus.fi/havanka

                      Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista (nähtävilläoloaikana)

                      Mahdolliset mielipiteet kaavaluonnoksesta pyydetään toimittamaan 19.11.2014 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

                                           Parkanon kaupunki

                                           Kaavoituslautakunta

Kaavakartta.pdf

Osallistumis-_ja_arviointisuunnitelma.pdf