Pirkanmaan ELY-keskus järjestää
kaikille vesien käyttäjille ja vesistä kiinnostuneille Kyrösjärvi-illan.

keskiviikkona 7.10.2015 klo 17−20
Oma tupa, Teinintie 4-6, Ikaalinen

Katso esite tästä

Illan aikana voit tutustua
vesistöaiheiseen näyttelyyn sekä kuulla mm.

• Kyrösjärven, Kirkkojärven ja Mahnalanselän sekä niiden valuma-alueiden vesien tilasta

• järvien ja virtavesien kunnostusmenetelmistä

• toteutetuista vesistöhankkeista

• hankerahoitusmahdollisuuksista

• maa- ja metsätalouden vesiensuojelukeinoista

• kalastosta ja jokihelmisimpukasta

• vesihuollosta

• vesistöjen säännöstelystä

Tilaisuuden aikataulu:

• Posterinäyttely, kyselyklinikka ja kahvitarjoilu klo 17−18.
  Mahdollisuus keskustella asiantuntijoiden kanssa

• Tilaisuus klo 18–20

Tilaisuus on maksuton ja kaikille avoin, eikä siihen tarvitse ilmoittautua.

Mukana on paikallisia toimijoita ja vesialan asiantuntijoita
(Mukana: Kuivasjärven kalastuskunta, Kyrösjärven kalastusalue, Kyröskosken Voima Oy, Leader
Pohjois-Satakunta, Metsäkeskus, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, ProAgria ja Suomen ympäristökeskus).

Tervetuloa!