Parkanon kaupunki hakee

KUUKAUSIPALKKAISTA TYÖNTEKIJÄÄ

teknisen osaston monipuolisiin työtehtäviin. Tehtäviin kuuluvat mm. vesi- ja viemärilaitoksen asennustyöt, osallistuminen laitoksen varallaoloon, kunnallistekniikan rakentamis- ja
kunnossapitotyöt sekä muut työnantajan määräämät tehtävät. Hakijalta edellytetään myös
kokemusta ja valmiutta konetöihin.

Uuden työntekijän tehtävänimike on ammattimies ja palkkaus määräytyy teknisen henkilöstön
virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaisesti.

Vapaamuotoiseen hakemukseen tulee liittää selvitys koulutuksesta ja työkokemuksesta.

Kirjalliset hakemukset tulee jättää 6.4.2011 klo 15.30 mennessä osoitteella Parkanon kaupunki, tekninen osasto, PL 14, 39701 Parkano. Kuoren päälle tulee merkitä tunnus ”kuukausipalkkainen työntekijä”.

Tarkempia tietoja saa kunnallistekniikan työpäälliköltä puh (03) 4433 631 tai 044 7865 631

Parkanossa 24.3.2011

TEKNINEN LAUTAKUNTA