KUTSU

 KESKUSTA-ALUEEN OIKEUSVAIKUTTEISEN OSAYLEISKAAVAN TAVOITEVAIHEEN

YLEISÖTILAISUUS

 Parkanon kaupungissa on tullut vireille oikeusvaikutteinen osayleiskaava, koskien keskusta-aluetta ympäristöineen.

Yleisötilaisuus Parkanon kaupungin valtuustosalissa 17.6.2010 klo 18.00 – 19.30.

Tilaisuudessa keskustellaan mm. suunnittelun tavoitteista, kaavoitusmenettelystä ja maanomistajien kaavoitukseen kohdistuvista odotuksista.

Tilaisuuteen ovat tervetulleita vaikutusalueen maanomistajat ja kiinteistöjen haltijat sekä asukkaat ja ne joiden asumiseen, työntekoon ja muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa.

Valmisteluvaiheen rakennevaihtoehdot tulevat nähtäville syksyllä 2010.

Parkanon keskusta-alueen osayleiskaavaan liittyvä asukaskysely 

 Lisätietoja antavat:

Parkanon kaupunki; Jarmo Kyösti, puhelin  044-7865601, sähköposti jarmo.kyosti@parkano.fi

FCG Finnish Consulting Group Oy; projektipäällikkö Aulikki Graf puh. 010 4095056, sähköposti:

aulikki.graf@fcg.fi