KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KUULUTUS KUNTAVAALIEN 2017 AJANKOHDASTA, ÄÄNESTYSPAIKOISTA, VALITTAVIEN VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄSTÄ SEKÄ EHDOKASHAKEMUSTEN VASTAANOTTOJÄRJESTELYSTÄ

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 09.04.2017, jolloin äänestys aloitetaan kello 9 ja sitä jatketaan yhtäjaksoisesti kello 20:een. Ennakkoäänestys toimitetaan seuraavina päivinä:

                      ke 29.3.2017                     klo 10 – 18
                      to 30.3.2017                     klo 10 – 18 
                      pe 31.3.2017                     klo 10 – 18
                       la 1.4.2017                        klo 10 – 14
                      su 2.4.2017                       klo 10 – 14
                      ma 3.4.2017                     klo 10 – 18
                      ti 4.4.2017                        klo 10 – 20

Parkanon kaupunki on vaaleissa yhtenä äänestysalueena.  Äänestyspaikkana sekä ennakkoäänestyksessä että
varsinaisena vaalipäivänä on

 kaupungintalo, osoite Parkanontie 37.

VALITTAVIEN VALTUUTETTUJEN LUKUMÄÄRÄ
Vaaleissa valitaan Parkanon kaupunginvaltuustoon 31 valtuutettua (KV 19.12.2016 § 81) nelivuotiskaudeksi 2017 – 2021. Varavaltuutettuja valitaan jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen vaaliliiton, puolueen ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi.

EHDOKASHAKEMUSTEN JÄTTÄMINEN
Puolueiden ja valitsijayhdistysten ehdokashakemukset niihin liittyvine asiakirjoineen sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista ottaa vastaan Parkanon kaupungintalolla (os. Parkanontie 37) maanantaina 27.2.2017 ja tiistaina 28.2.2017 klo 9 – 16 välisenä aikana keskusvaalilautakunnan sihteeri Mika Vertainen tai hänen estyneenä Erkki Hirsimäki.

Muista vaaleihin liittyvistä asioista tiedotetaan myöhemmin erikseen. Myös kaupungin kotisivuilla internetissä (www.parkano.fi) on vaaleihin liittyvää tietoa.

Parkanossa 15.2.2017

Keskusvaalilautakunta