Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen

VUOSIAVUSTUKSET 2016

julistetaan haettavaksi seuraavasti

KULTTUURI- JA NUORISOPALVELUT

Perusavustus kulttuuri-, nuoriso- ja raittiusjärjestöille toiminnan tukemiseen ja kehittämistyöhön

LIIKUNTAPALVELUT

Perusavustus seurojen ja liikuntatoimintaa harjoittavien yhdistysten tukemiseen ja kehittämistyöhön

1. Perusavustushakemuksia on saatavana kaupungintalon neuvonnasta, sivistys- ja vapaa-aikaosastolta sekä internetistä www.parkano.fi/docs/lomakkeet/vapaa-aika/Perusavustushakemus.pdf

2. Hakemuksen liitteeksi on laitettava vuoden 2015 toimintakertomus, tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2016.

3. Kohdeavustuksia voi hakea pitkin vuotta mm. koulutukseen, valmennukseen tai yksittäisiin tapahtumiin. Hakemuksen tueksi on liitettävä selvitys kohdeavustuksen käyttötarkoituksesta.

Perusavustushakemukset on toimitettava ke 2.3.2016 klo 15 mennessä Parkanon kaupungintalolle os.
Parkanon kaupunki, sivistyslautakunta/vapaa-aikatoimi, PL 14, 39701 Parkano.
Kohdeavustushakemukset toimitetaan suoraan sivistysjohtajalle.

Tiedustelut: sivistysjohtaja
Harri Hiitti, puh. 044 7865 501, harri.hiitti@parkano.fi