K U U L U T U S

 Kuirinlahden ranta-asemakaavaehdotus ja -selostus

Ranta-asemakaava koskee osaa tilasta Kuirinlahti RN:o 5:287 Parkanon kaupungin Aurejärven kylässä. Alue sijaitsee Aurejärven länsirannalla.

Kaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 20 hehtaaria. Hakijan tavoitteena on ratkaista tilan ranta-alueiden maankäyttö. Ranta-alueille kaavoitetaan lomarakennuspaikkoja. Tilan talouskeskus säilyy nykyisessä käytössä.

Ranta-asemakaavaehdotus ja –selostus pidetään MRL 65 § ja MRA 27 §  mukaisesti nähtävillä                      14. – 27.2.2012 välisen ajan Parkanon kaupungin teknisen osaston ilmoitustaululla, 3. kerros.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä Kuirinlahden ranta-asemakaavan ehdotuksesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.

Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh. 03-4482448, 0400-234349, havanka@kolumbus.fi;  ja  http://www.kolumbus.fi/havanka

Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 27.2.2012 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

Parkanon kaupunki

Kaavoituslautakunta