Kotihoidon tavoitteena on auttaa vanhuksia, vammaisia ja pitkäaikaissairaita asiakkaita selviytymään kotona mahdollisimman pitkään tukemalla heidän itsenäistä asumistaan ja selviytymistään omassa kodissaan itsemääräämisoikeutta ja yksilöllisyyttä kunnioittaen. Kotihoidon tarkoituksena on edistää ja ylläpitää kotona asuvien terveyttä, toimintakykyä ja hyvinvointia. Kotihoidon palvelut tuottaa Pihlajalinna Terveys Oy.

Parkanon kotihoito sisältää kansanterveyslain mukaisen kotisairaanhoidon ja sosiaalihuoltolain mukaisen kotipalvelun sekä tukipalvelut. Kotihoidon antaman avun sisältö painottuu henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä hoitoon, jossa huomioidaan asiakkaan terveydentila ja siihen liittyvät sairaanhoidollisen palvelun tarpeet. Kotihoidon ja tukipalveluiden myöntäminen perustuu asiakkaan yksilöllisesti arvioituun palveluntarpeeseen. Kotihoitoa voi hakea alentuneen toimintakyvyn, perhetilanteen, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn perusteella.

Kotihoidon tukipalveluja ovat mm.

– ateria-,

– kylvetys-,

– asiointi-,

– kauppa-,

– turvapuhelinpalvelu

Siivouspalveluita tarjoavat yksityiset palveluntuottajat sekä kaupungin Valo-hanke, jonka ajanvaraus siivous- ja asiointiapuun numerosta 044 7865 758.

Säännöllinen kotihoito: Avuntarve on toistuvaa, vähintään kerran viikossa. Maksu määräytyy asiakkaan bruttotulojen ja avunmäärän mukaisesti.

 

Tilapäinen kotihoito: Avuntarve harvemmin kuin kerran viikossa tai/ja pääsääntöisesti jatkuu alle kuukauden. Peritään käyntimaksu / käynti.

Tukipalveluita voidaan myöntää myös ilman kotihoidon tarvetta.

Kotihoitotoimiston puhelinaika on arkisin klo. 9.30 – 10.30 puh. 044 7865 470

 

 

Omaishoidon tuki

 

Uusi laki omaishoidon tuesta tuli voimaan 1.1.2006. Omaishoidolla tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista tarvittavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista.

Omaishoidon tuki on virallinen lakisääteinen sosiaalipalvelu, mutta se ei takaa hoitajalle subjektiivista oikeutta tähän tukeen.

Tukea haetaan kirjallisella hakemuksella:

http://www.parkano.fi/docs/lomakkeet/perusturva/omaishoito.pdf