Parkanon kaupunki julistaa haettavaksi kotihoidon esimiehen toimen. 

Kelpoisuusvaatimuksena toimeen on sosiaaliuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain 272/2005 mukaisesti tehtävään soveltuva korkeakoulututkinto tutkinto tai aikaisempi opistoasteinen tutkinto, alan tuntemus sekä kokemusta esimiestyöstä. 

Kotihoidon esimiehen tehtäviin kuuluu kotihoidon henkilöstön lähiesimiestehtävät, hoito- ja palveluprosessien toimivuuden varmistaminen, talouden suunnittelu ja seuranta sekä päätösten valmistelutyö. Työn menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, myönteistä kehittämisotetta, oma-aloitteisuutta sekä kykyä itsenäiseen työhön. 

Palkkaus määräytyy KVTES:n mukaan. Valitun on ennen toimen vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan 4 kk:n koeaikaa.

Hakemukset ansioluetteloineen  viimeistään 21.4.2011 klo 15.00 mennessä osoitteella perusturvajohtaja Vuokko Kuusiluoma, Parkanon kaupunki  PL 14, 39701  Parkano. Kuoreen merkintä ”kotihoidon esimies”.

Lisätietoja toimesta antaa avohoidon johtaja Marita Saari, puhelin  044-7865451 (vko 14) ja laitoshoidon johtaja Mirja Ahoniemi, puhelin 044-7865421 (vkot 15-16). 

Parkanossa 1.4.2011 

PARKANON KAUPUNGIN PERUSTURVAOSASTO