K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa asetetaan uudestaan nähtäville Korpiniemen ranta-asemakaavaehdotus ja kaavaselostus.

Ranta-asemakaavaehdotus koskee Parkanon kaupungin Vuorijärven kylässä Kovesjärven rannalla sijaitsevia  tiloja Korpisalo 13:1, Korpiranta 13:4, Korpilahti 13:6, Pässisaari 13:10, Korpela 13:11, Korpikolo 13:12, Korpilähde 13:14, Korpikolo II 13:16, Lähdekorpi 13:18 ja Kovesranta 13:20. Alue sijaitsee Parkanon keskustasta Karvian suuntaan n. 14 km.

Kaavan tavoitteena on ratkaista tilojen ranta-alueiden kokonaisvaltainen maankäyttö.

Ranta-asemakaavaehdotus ja selostus MRL 65 § ja MRA 27 § mukaisesti nähtävillä

9.1  – 22.1.2014 välisen ajan Parkanon kaupungin teknisen osaston ilmoitustaululla, 3. kerros.

Alueen maanomistajilla ja rajanaapureilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä ranta-asemakaavaehdotuksesta ja kaavaselostuksesta.

Lisätietoja: Kaavan laatija Insinööri- ja kiinteistötoimisto Havanka Oy, puh.

0400-234349, havanka@kolumbus.fi;  ja  http://www.kolumbus.fi/havanka

Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista (nähtävilläoloaikana)

Mahdolliset mielipiteet ranta-asemakaavaehdotuksesta pyydetään toimittamaan 22.1.2014 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

Parkanon kaupunki

Kaavoituslautakunta

Korpiniemen_ranta-asemakaavaehdotus.pdf

Korpiniemi_Selostus_