K U U L U T U S

Parkanon kaupungissa on tullut vireille asemakaavan muutos 5. Kaupunginosa Pahkala ja           4. Kaupunginosa Kallio alueella.

Asemakaavan muutosehdotus koskee Pahkalassa kortteleita 5005, 5060, 5061, 5062, 5082 ja 5102 sekä osat kortteleista 5063 ja 5080 niihin liittyvine lähivirkistys-, suojaviher-, katu- ja liikennealueineen; ja Kalliossa (valtatien itäpuolinen alue) puisto-, katu- ja suojaviheraluetta.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on;

– Korttelissa 5005 kasvattaa rakennusoikeutta (e=0,40, n. 2556 k-m²) 3260 k-m²:iin.

– Korttelissa 5060 kasvattaa rakennusoikeutta (3200 + k1040 k-m²) 4440 k-m²:iin.

– Kortteleissa 5062 ja 5063 kasvattaa kortteleiden pinta-alaa vastaamaan nykyistä käyttöä.

– Korttelissa 5080 kasvattaa tontin 2 pinta-alaa nykyisestä (11402 m2) n. 13070 m2:iin ja rakennusoikeutta nykyisestä (1999 k-m2, josta pt 1700) 3900 k-m2:iin, josta pt 1999 sekä tarkistaa tontin 2 rakennusalojen rajaus. Kasvattaa tontin 3 rakennusoikeutta nykyisestä (1500 + u300 k-m2) 3000 k-m2:iin ja muuttaa rakennusalan raja ulottumaan tonttien väliseen rajaan.

– Korttelissa 5082 kasvattaa rakennusoikeutta nykyisestä (1999 k-m2, josta pt 1700) 2900 k-m2:iin, josta pt 1999.

– Korttelissa 5102 muuttaa liikerakennusten korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi ja tarkistaa rakennusalojen rajaus uuteen käyttötarkoitukseen sopivaksi. Kasvattaa tontin 1 rakennusoikeutta nykyisestä (3000 k-m2) 5010 k-m2:iin ja tontin 2 rakennusoikeutta nykyisestä (1500 k-m2) 3110+ly200 (400) k-m2:iin.

– Lisätä korttelin 5102 pohjoispuolella sijaitsevalle ranta-alueelle (VL) kevyenliikenteen kulkuyhteys.

– Laajentaa Kallion kaupunginosassa yleisen tien aluetta (LT) valtatien itäpuolella puistoalueelle (VP) uuden liittymärampin ja sen meluvallien rakentamisen mahdollistamiseksi. Kallion kaupunginosan muutoksessa muodostuu LT -alueen lisäksi suojaviher- (EV) ja katualuetta.

Asemakaavan muutosehdotus ja -selostus ovat julkisesti nähtävänä MRL:n 65 §:n ja MRA:n 27 §:n mukaisesti 8.1. – 6.2.2015 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaavoitus saattaa vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus esittää mielipiteensä yllä olevasta asemakaavan muutosehdotuksesta ja –selostuksesta.

Yhteystietoja:

Kaavanlaatija:

* Arkkitehtikolmio Oy. Ilari Henttinen, Mirva Mehtonen, Kari Airto ja Marja Vampoulas.

   Sammonkatu 17-19, 33540 TAMPERE

   Puh. (03) 2256 7666, sähköposti arkkitehtikolmio@pp.inet.fi

* Kaavoittaja: Tekninen johtaja Jarmo Kyösti, Parkanon kaupunki, puh. 044 786 5601

* Parkanon kaupunki: www.parkano.fi/ajankohtaista

Mahdolliset mielipiteet pyydetään toimittamaan 6.2.2015 mennessä osoitteella:

Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 Parkano.

Kaavoituslautakunta

 

Kaavaehdotus

Kuvapienennös.jpeg

Kaavaehdotus.pdf

Kaavamääräykset

 

Kaavaselostus (pienennös)