Arvoisa liikenneministeri Anne Berner

Valtatie 3:n liikenneturvallisuutta parantaville investoinneille

tarvitaan varmat toteutusajankohdat tällä hallituskaudella

Perjantai-iltapäivällä 1.9. Ikaalisissa Valtatie 3 / Raivalan risteyksessä 20-vuotias nainen kuoli, kun oli ryhmittäytynyt kääntymään vasemmalle ja perässä tullut pakettiauto tönäisi naisen auton rekan eteen. Heti seuraavana päivänä 2.9. aamulla 83-vuotias mies kuoli Hämeenkyrössä Valtatie 3 / Kyröskosken risteyksessä jäätyään vasemmalta tulleen auton eteen.

Nämä uusimmat surulliset tapahtumat ovat taas nostaneet valtatie 3:n investointitarpeet aktiiviseen keskusteluun. Olemme olleet yhteydessä Pirkanmaan ELY-keskukseen ja kiirehdimme resursseja liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta parantaviin toimiin Valtatie 3:lla välillä Hämeenkyrö – Parkano. Nyt jo liian monien hallituskausien aikana valtatie 3:n investoinnit tällä osuudella eivät ole mahtuneet liikennepoliittisten selontekojen toteutettaviin kohteisiin.

Hämeenkyrön kunnanhallitus sekä Ikaalisten ja Parkanon kaupunginhallitukset esittävät teille arvoisa liikenneministeri Anne Berner, että nyt kun liikenne- ja viestintäministeriössä valmistellaan yhtä tai kahta liikenneverkon laajaa kehittämishanketta, joiden osalta päätöksiä tehdään kehysriihessä keväällä 2018, niin valtatie kolmen investoinnit tulisivat sisältymään siihen alla kuvatussa laajuudessa. Välttämätöntä on, että nämä kolmostien hankkeet myös käynnistyisivät kuluvalla vaali-kaudella.

Valtatie 3 on yksi Suomen tärkeimmistä päätieyhteyksistä ja osa kansainvälistä Euroopan teiden verkkoa (E12). Yhteydellä on keskeinen merkitys henkilöliikenteen lisäksi teollisuuden kuljetuksille ja joukkoliikenteelle. Valtatie 3 ei täytä runkotielle asetettuja tavoitteita. Puutteita on liikenteen sujuvuudessa ja liikenneturvallisuudessa sekä valtatien yleisessä laatutasossa. Valtatie 3:n liikenne-määrä on suunnittelualueella 9 500 – 11 000 ajoneuvoa/vuorokausi. Raskaan liikenteen osuus on liikennemäärästä noin 1 253 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Tämän vuoden lopussa käynnistyy valtatie 3:lla Kyröskosken eritasoliittymän rakentaminen, noin 9,5 m€ hanke, joka kestää pari vuotta. Tämä tärkeä kohde lisää liikenneturvallisuutta Hämeenkyrön Kyröskosken taajaman kohdalla selvästi ja estää juuri tapahtuneen kaltaiset onnettomuudet. Tuon kohteen jatkoksi liittyy välittömästi ns. Hämeenkyrön ohitustiehanke, joka on jo vuosikymmeniä ollut meidän ja Pirkanmaan edunvalvonnan kohteena. Tuo osuus on suunnittelullisesti saatu valmiiksi, vain toteutus on jäänyt ilman aikataulua. Elinkeinopoliittisesti monet hankkeet ovat ”sitten kun ohitustie tulee” -tilanteessa ja siksi ne eivät etene. Hämeenkyrössä toimiva Metsä Boardin kartonkitehdas tarvitsisi energia- ja lopputuotekuljetuksiinsa paremmat liikenneyhteydet kuin nyt kiertoliittymien kautta tapahtuva hankala liikennöinti. Valtatie 3:lla on erittäin suuri ylimaakunnallinen merkitys varsinkin elintarviketeollisuuden kuljetuksille. Ohitustie ei täysin kuvaa uuden linjauksen merkitystä, koska myös uusi linjaus kulkee Hämeenkyrön molempien päätaajamien välistä ja vapauttaisi heti monia nykyisen VT3:n varren alueita tehokkaampaan asuntotuotantoon. Se parantaisi nykyistä asuinympäristöä ja lisäisi liikenneturvallisuutta. Siksi on kuvaavampaa puhua valtatie 3:n uudesta linjauksesta Hämeenkyrön kohdalla. VT 3 yhteysvälillä Tampere-Vaasa on Pirkanmaan tärkeimmän edunvalvontakohteen joukossa eli sen takana ovat myös Pirkanmaan liitto ja Tampereen kauppakamari.

Tarvitsemme nyt sitovan väyläpoliittinen linjauksen, että tuo Suomen Kasvukäytävään kuuluva tieosuus alkaa toteutua välittömästi, nyt käynnistyvän Kyröskosken eritasoliittymän valmistumisen jatkona, eli määrärahatarve ajoittunee vuosille 2019-2020. Tämä päätös poistaisi nykyisen epävarmuuden ja mahdollistaisi Metsä Boardille ja muulle ison alueen elinkeinoelämälle monien nyt idullaan olevien hankkeiden suunnittelun. Se antaisi Hämeenkyrön kunnalle varmuuden asuntoalueiden ja teollisuusalueiden lähivuosien priorisointiin.

Ikaalisissa ja Parkanossa liikenneturvallisuutta tulee parantaa ainakin Raivalan risteyksen kaistajärjestelyillä, Parkanon Voman/Luopan puunjalostustehtaan liityntää parantamalla, ottaen huomioon Luoteis-Pirkanmaan ”Viisaan ja turvallisen liikenteen” suunnitelma. Valtatie 3:n Alaskylän mutkien osalta tien tason ja profiilin nosto on erittäin tärkeää. Näistä Raivalan risteyksen liikenneturvallisuusjärjestelyt lienevät melko helposti toteutettavissa, pikaisella aikataululla.

 

Hämeenkyrön kunnanhallitus

kunnanjohtaja Antero Alenius, puh. 050 68 192

 

Ikaalisten kaupunginhallitus

kaupunginjohtaja Kari Tolonen, puh. 044 730 1250

 

Parkanon kaupunginhallitus

kaupunginjohtaja Jari Heiniluoma, puh. 044 7865 201

 

Pirkanmaan liitto

maakuntajohtaja Esa Halme, puh. 040 500 3531