KIINTEISTÖREKISTERINHOITAJAN TOIMI                               

 Parkanon kaupungin teknisen osaston mittaus- ja kaavoitustoimistossa on uudestaan haettavana kiinteistörekisterinhoitajan toimi. Aikaisemmat hakemukset otetaan huomioon.

 Hakijalta edellytämme tehtävään soveltuvaa koulutusta.

Tehtäväalueeseen sisältyy mm. kiinteistörekisterin ylläpito, kiinteistötoimitusten valmistelu, kauppahinta- sekä rakennus- ja huoneistorekistereiden ylläpitoon liittyvät tehtävät, kiinteistöveroasiat, lainhuuto- ja kirjaamisasiat luovutuskirjojen ja –sopimusten valmistelu, käyttöomaisuuskirjanpitoon liittyvät selvitykset kaupungin omistamien maa-alueiden osalta sekä erilaisten luetteloiden ja tilastojen laatiminen.

 Arvostamme kokemusta hallintotehtävissä, mm. erilaisten alaan liittyvien erityislakien ja -asetusten (mm. kiinteistönmuodostuslaki, kiinteistörekisterilaki ja kunnan kiinteistöinsinööristä annettu laki) tuntemusta ja tulkintaa sekä laajaa perehtyneisyyttä atk-järjestelmien käytössä.

Valittavalta henkilöltä edellytämme tarkkuutta, huolellisuutta ja valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Tarvittaessa kiinteistörekisterinhoitaja avustaa myös muissa tehtävissä.

 Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (TS) mukaan, hakija voi esittää oman palkkatoivomuksensa. Valitun tule esittää ennen tehtävän vastaanottamista hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan. Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävä tulisi ottaa vastaan viimeistään 1.8.2013.

 Kirjallinen hakemus ansioluetteloineen sekä kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset tulee toimittaa viimeistään 31.5.2013 klo. 15.00 mennessä osoitteella: Parkanon kaupunki, tekninen osasto/ kiinteistörekisterinhoitajan toimi, PL 14 (Parkanontie 37), 39701 Parkano.

 Yhteystiedot:
tekninen johtaja Jarmo Kyösti, puh. 044-7865601

kiinteistörekisterinhoitaja Matti Taanila, 044-7865662

http://www.parkano.fi/kaupunki/ajankohtaista.html