KUULUTUS

 KESKUSTA-ALUEEN OIKEUSVAIKUTTEINEN OSAYLEISKAAVA

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Parkanon kaupungissa kuulutetaan vireille oikeusvaikutteinen osayleiskaava. Suunnittelualueena on Parkanon kaupungin keskusta lähiympäristöineen.

Alueen pinta-ala on noin 30 km2. Alue kattaa keskustan asemakaavoitetun alueen ja pohjoisessa

asemanseudun osayleiskaavaehdotusalueen. Idässä alue rajautuu Pitkäjärven itäpuolelle.

 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on julkisesti nähtävänä MRL:n 63 § mukaisesti  3.6. -2.7.2010 mittaus- ja kaavoitustoimistossa, kaupungintalon 3. kerros, Parkanontie 37.

 Mahdolliset muistutukset  osallistumis- ja arviointisuunnitelman johdosta pyydetään toimittamaan 2.7.2010 mennessä kirjallisesti osoitteella: Parkanon kaupunki, Mittaus- ja kaavoitustoimisto, Parkanontie 37, 39700 PARKANO.

 Parkanossa 3.6.2010                                                    Kaavoituslautakunta

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma.pdf